Zoek op

correspondent

advocatuur: opdrachtgever of cliënt van de procureur. Bijv. de advocaat die in een ander arrondissement een procureur inschakelt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/correspondent

correspondent

Ia de correspondent zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [kɔrɛspɔnˈdɛnt] Verbuigingen:   -en (meerv.) Ib de correspondente zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔrɛspɔnˈdɛntə] Verbuigingen:   -s (meerv.) journalist die verslag doet uit het buitenl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/correspondent

CORRESPONDENT

1) Berichtgever 2) Berichtgever van een krant 3) Beroep 4) Briefwisselaar 5) Commentator 6) Journalist 7) Kantoorbediende 8) Rapporteur 9) Referent 10) Reporter 11) Verslaggever
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CORRESPONDENT/1

correspondent

iemand met wie men een briefwisseling of e-mailcorrespondentie onderhoudt; iemand met wie men correspondeert
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/correspondent

Correspondent

Een correspondent in het algemeen is iemand die contact onderhoudt met personen of instellingen. In het privéleven is het iemand met wie brieven of e-mails worden uitgewisseld. Als beroep is een correspondent een medewerker in de media met een specifieke rapportagetaak. Zo is er bijvoorbeeld een buitenlandse correspondent die gebeurtenissen vanui...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Correspondent

Correspondent

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), handelsvriend; berigtgever (aan dagbladen enz.).
~IE, v. (...ën), briefwisseling; bijzondere berigten (in een dagblad).
*...DEREN, ow. [gelijkvloeiend] (ik correspondeerde, heb gecorrespondeerd), briefwisseling houden; overeenstemmen met; gemeenschap hebben (van kamers, gangen enz.).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Correspondent

Buitenlandse instelling, die gebruikt wordt om aan- en verkopen te realiseren en voor het bewaren - doorgeven van buitenlandse effecten.
Coupon
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Correspondent

Een correspondent is iemand die berichten uit een andere plaats of uit een ander land zendt aan de krant of de omroep waar hij of zij voor werkt. Een correspondent wordt ook wel reporter of verslaggever genoemd omdat een correspondent een nadrukkelijke rapportagetaak heeft. Hij of zij doet verslag van gebeurtenissen in een andere plaats of in een a...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Correspondent

Correspondent

Buitenlandse instelling, die gebruikt wordt om aan- en verkopen te realiseren en voor het bewaren - doorgeven van buitenlandse effecten.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/correspondent

correspondent

iemand die vanuit een andere stad of een ander land nieuws doorgeeft vb: hij is benoemd tot correspondent in Moskou
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=correspondent

Correspondent

[Nederlands] Iemand die (uit andere plaatsen) berichten aan kranten enz. stuurt
Gevonden op https://quizlet.com/125071032/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.