Zoek op

Nederlands

I het Nederlands zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈnedərlɑn(t)s] taal die in Nederland, Vlaanderen en Suriname wordt gesproken Voorbeeld:   `Ruim twintig miljoen mensen spreken Nederlands.` II Nederlands bijv.naamw.Uitspraak:   [ˈnedərlɑn(t)s] wat t...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/Nederlands

NEDERLANDS

1) Belgische taal 2) Europese taal 3) Germaanse taal 4) Hollands 5) Leervak op school 6) Nederduits 7) Schoolvak 8) Taal 9) Taal op curaçao 10) Vak op school 11) Zuid-afrikaanse taal
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NEDERLANDS/1

Nederlands

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname, de drie lidstaten van de Nederlandse Taalunie, een internationale instelling die onder meer de regels voor het Standaardnederlands vastlegt. In de Europese Unie spreken ongeveer 23 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands

Nederlands

• [taal] een Germaanse taal die gesproken wordt in Nederland, Vlaanderen, Suriname en op de Nederlandse Antillen en Aruba.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/Nederlands

Nederlands

Verwijst naar de cultuur van de moderne natie Nederland, of meer algemeen naar culturen die hetzelfde gebied langs de Noordzeekust in Noordwest-Europa hebben bewoond. Wordt ook wel gebruikt voor het gebied dat zich uitstrekte tot in het Middeleeuwse Vlaanderen en delen van Noord-Frankrijk.
Categorie: Stijlen en Perioden > Europese landstreken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Nederlands

Rond de Tachtigjarige Oorlog als nationale taal ontstaan op basis van het scala aan Nederduitse dialecten dat in de prille Republiek gesproken werd. Een belangrijke rol daarbij speelde de Statenvertaling van de bijbel, mede bedoeld om het gevoel van saamhorigheid tussen de gewesten in de oorlog met Spanje te versterken. Aanvankelijk is het nog voor...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taalwetenschap/nederlands
Geen exacte overeenkomst gevonden.