Zoek op

coupon

financiële zaken: 1. Genummerd deel van een obligatie waarop de jaarlijkse rente wordt uitbetaald. (Schöndorff c.s.). 2. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=coupon

coupon

effectenrecht: rentebewijs of dividendbewijs bij aandelen of obligaties. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/coupon

coupon

de coupon zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ku'pɔn] Verbuigingen:   coupon|s (meerv.) 1) lap stof die is overgebleven van een grotere lap textiel Voorbeeld:   `Als je handig bent met de naaimachine, maak je van deze coupon nog een leuk jurkje.` 2)
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/coupon

COUPON

1) Bon 2) Coupe 3) Deel van een aandeel 4) Deel van een effect 5) Deel van een obligatie 6) Dividendbewijs 7) Dividendbewijs bij obligaties 8) Dividentbewijs 9) Effect 10) Financiële term 11) Interestbewijs 12) Kleine lap stof 13) Lap 14) Lap stof 15) Lap weefsel 16) Over gebleven lap stof 17) Overgebleven lap stof 18) Overgebleven stuk stof 19) O...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COUPON/1

Coupon

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): 1) afgeknipt strookje, rentebewijs van effecten. 2) restant stof van een groot stuk overgebleven.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

coupon

bewijsbon - Jaar van herkomst: 1775 (WNT )
restant stof - Jaar van herkomst: 1916 (WNT z.j. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Coupon

Let op: Spelling van 1858 een afgesneden stukje papier, snippertje. Dit woord wordt in het bijzonder gebruikt bij de intrestbiljetten, gehecht aan de obligatiën ten laste van eenig gouvernement, welke coupons als dan, op den vervaltermijn der interesten, worden afgesneden, en waarop de betaling geschie...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Coupon

De coupon is het vaste rentepercentage dat met regelmaat op een vastrentende belegging wordt betaald.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Coupon

De coupon vertegenwoordigt het genummerde en afknipbare deel van een aandeel of een obligatie. Op voorlegging van de coupon wordt het dividend (aandeel) of de jaarlijkse intrest (obligatie) betaald.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Coupon

Kortingbon, vaak ingesloten bij reclamedrukwerk om de verkoop van een product of dienst te activeren. Die coupons kunnen persoonlijk zijn (met de naam van de geadresseerde) of anoniem. Vaak zijn ze via een streepjescode op te sporen. Zo kan het gebruikte medium geïdentificeerd worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10322

Coupon

Afknipbare gedeelte van een aandeel in materiële vorm, dat overeenstemt met een dividend. Het afknippen van een coupon staat tegenwoordig gelijk met het uitbetalen van het dividend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10351

Coupon

Genummerd deel van een aandeel of obligatie waarop de jaarlijkse rente wordt uitbetaald.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Coupon

Bon, talon of vignet, aangehecht aan een effect, welke recht geeft op interest of dividend, en om op de vervaldag een vaste of variabele opbrengst te ontvangen. Deze gedrukte en genummerde bon heeft, als hij wordt afgeknipt van het effect, op zich ook de kenmerken van een waardepapier. De coupons vormen het tweede gedeelte van een effect aan toonde...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10376

Coupon

Rentebewijs - divividendbewijs bij aandelen en obligaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Coupon

Deel van obligatie dat tegen inlevering recht geeft op rente.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Coupon

Bewijs van dividend behorende bij een aandeel of rente behorende bij een obligatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Coupon

rentebewijs bij obligaties. dividendbewijs.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Coupon

Zie bij flightcoupon, vluchtcoupon in een vliegticket
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Coupon

Een coupon is een papieren of digitaal bewijs dat men het recht geeft om iets te verkrijgen . Een coupon is hiermee een andere benaming voor waardebon. De term werd oorspronkelijk met name in Angelsaksische landen gebruikt, maar het begrip is ook bekend in Nederland.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Coupon

coupon

bewijsbon; overgeschoten stuk stof van een rol (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/coupon

Coupon

De coupon is de rente als percentage van de nominale waarde van een obligatie. Het tweede deel van de obligatie, het blad, is een verzameling van bonnetjes, de coupons.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/coupon

Coupon

Het genummerde en van datum voorziene deel van een effect waarop tegen inwisseling van een obligatie rente of bij een aandeel dividend wordt uitbetaald.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_c.asp

Coupon

Uit te knippen deel van een verpakking of advertentie welke ingezonden kan worden en welke recht geeft op informatie, korting of een premium.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Coupon

Een rentebewijs van een obligatie.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/c.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.