Zoek op

Cudbear

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o, persio (roodachtig paarsche kleurstof).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Cudbear

Let op: Spelling van 1858 ook persio en roode indigo, een uit onderscheidene vlechten of mossen vervaardigde roode verw, bijzonder tot het verwen van wol en zijde
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.