Zoek op

cultuur

•het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/cultuur

Cultuur

A system of shared meanings, attitudes and values and the symbolic forms in which they are expressed or embodied (Peter Burke)
Gevonden op http://prevos.net/cultuur/c29211/begrippen.htm

cultuur

ideeën en levenswijze van een volk; in engere zin: kunst, wetenschap, godsdienst, recht
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Cultuur

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. aanbouw, veldbouw; beschaving, verstandsoefening, veredeling des geestes, vorming des harten.
~STELSEL, o. (het door graaf van den Bosch in Nederl.-Indië ingevoerde) stelsel van grondarbeid.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

cultuur

Een geheel van aangeleerde gedragskenmerken, waaraan alle leden van een gemeenschap zich openlijk houden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

cultuur

Al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, bouwwerken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

cultuur

Al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden, bouwwerken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Cultuur

het kweekje de gekweekte micro-organismen, meestal wordt een reincultuur bedoeld
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10106

cultuur

De totaliteit van leefwijzen die door een groep mensen is opgebouwd en van de ene generatie op het andere wordt doorgegeven.
Categorie: Abstracte Begrippen > cultuur en aanverwante begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Cultuur

Het geheel van gewoontes van een bepaalde groep mensen zoals muziek, eten, kunst, taal enzovoort.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10503

Cultuur

Cultuur bestaat uit allerlei ideeën, voorstellingen, denken, manieren van doen en zijn die je deelt met andere mensen op basis waarvan je handelt in relatie tot die andere mensen. Cultuur kan je zien als een soort lijm: als we niet iets hadden op basis waarvan we met elkaar kunnen communiceren, zou onze werkelijkheid er heel anders uitzien. We zou...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10589

Cultuur

Bedrijfscultuur bestaat uit het gemeenschappelijk gedrag en de normen en waarden, inzake de wijze waarop de mensen in een organisatie met elkaar, met de taak en met de leiding, en met de buitenwereld omgaan. Aspecten van de bedrijfscultuur blijken van vitaal belang te zijn bij het realiseren van een strategie en bij elke verandering van koers of doeleinden. (http://www.digital-architecture.net-scripties-Ondernemingstypering%20uit%20architectuurcontext.doc) ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Cultuur

- allerlei verschijnselen die kortstondig (sociologisch) op veel aandacht kunnen rekenen
- vereniging van een bepaalde verschijnsel; soort van seculiere eredienst die men ... tav een godheid - gebeurtenis van iets waar meerdere mensen zich tot aangetro
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Cultuur

de manieren waarop de leden van een maatschappij-groep iets doen ' levenswijzen van mensen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Cultuur

Het begrip cultuur wordt in verschillende verwante betekenissen gebruikt: In brede zin wordt het gebruikt voor 'alles wat door de samenleving wordt voortgebracht'. 'Cultuur' wordt dan tegenover 'natuur' gesteld. In engere zin wordt het woord gebruikt voor kunstuitingen of voor kunst en wetenschap, inclusief literatuur, architectuur, en dergelijke...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

cultuur

bebouwing; beschaving
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

cultuur

Het totaal van aangeleerde en van generatie op generatie overgedragen gedragingen en gewoonten binnen een maatschappij. Hier valt heel veel onder. Van eet- en kleedgewoonten, tot normen en waarden en geloof.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Cultuur

Kweek, b.v. van bacteriën (z.o. antibiogram, kolonie)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

cultuur

Def.: geheel van voortbrengselen van een gemeenschap
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

cultuur

Def.: het verbouwen van gewassen - teelt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

cultuur

Def.: kunst en wetenschap
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Cultuur

Alles wat door de samenleving wordt voortgebracht (in tegenstelling tot natuur). 2. Kunstuiting, kunst en-of wetenschap, inclusief o.a. literatuur, architectuur, schilderijen, theater 3. De sfeer en tradities-gewoonten van een bepaalde gemeenschap. Etymologie (lat) colere = keren met een ploeg (in cultuur brengen)
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/cultuur.html

cultuur

de ontwikkeling van een volk vb: de cultuur van het oude Egypte stond op een hoog niveau Synoniem: beschaving
kunst en wetenschappen vb: Parijs is de stad van de cultuur
de gewoontes van een volk vb: de cultuur van de Nederlanders is anders dan die van de Belgen
het verbouwen van gewassen vb: deze grond i...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=cultuur

Cultuur

Een verzamelterm die betrekking heeft op de attitudes, visies, n en waarden van (groepen) mensen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.