Zoek op

reproductie

intellectuele eigendomsrecht: verveelvoudiging; kopie; nagemaakt goed. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/reproductie

reproductie

de reproductie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [reproˈdʏksi] Verbuigingen:   reproductie|s (meerv.) gedrukte afbeelding van een schilderij © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'reproductie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/reproductie

REPRODUCTIE

1) Aanfok 2) Aankweek 3) Aankweken 4) Aanplant 5) Afdruk 6) Cultuur 7) Facsimile 8) Fok 9) Fokkerij 10) Herhaling 11) Het opnieuw voortbrengen 12) Kopie 13) Kweken 14) Nabootsing 15) Nabootsing van een tekening 16) Nadruk 17) Teelt 18) Verbouw 19) Voortbrenging 20) Voortplanting 21) Wandversiering 22) Wedervoortbrenging 23) Weergave
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REPRODUCTIE/1

reproductie

• [medisch] voortplanting. •kopie (van een kunstwerk).
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/reproductie

reproductie

De mate waarin een vrouw reproduceert, d.w.z. zichzelf `vervangt` door het ter wereld brengen van dochters. Zie ook (bruto en netto-)reproductiefactor.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

reproductie

1. voortplanting 2. het zich opnieuw herinneren van iets dat men vergeten was
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Reproductie

resultaat van een vermenigvuldigingsslag van een originele afbeelding
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10413

reproductie

het weer voortbrengen; het nabootsen; nabeelden; plaat die een schilderij enz. zo getrouw mogelijk weergeeft; het nabootsen met het oog op vermenigvuldiging; voortplanting
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Reproductie

De enkelvoudige chromatide maakt er precies dezelfde spiraal bij, zodat elk chromosoom weer uit een dubbele spiraal bestaat.
Het nucleïnezuur heeft dus het vermogen om zichzelf te reproduceren!
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10710

reproductie

vermenigvuldiging
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Reproductie

Voortplanting..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

reproductie

voortplanting
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10874

reproductie

voortplanting
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11064

reproductie

afbeelding die is nagemaakt of gekopieerd vb: we hebben een reproductie van de Zonnebloemen van Van Gogh aan de muur
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=reproductie

Reproductie

Een reproduktie is ieder gelijkluidende weergave van een origineel in een andere gedaante of op een andere drager.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Reproductie

a. Buiten of na de archiefvorming vervaardigde fotografische of digitale afbeelding van een document . b. Procédé waarbij afbeeldingen als onder a worden vervaardigd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

reproductie

[Nederlands] nabootsing
Gevonden op https://quizlet.com/102504803/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.