Zoek op

debiet

debiet zelfst.naamw. afzet van waren natuurkunde de hoeveelheid doorstromend medium (vloeistof of gas) in m3 per seconde Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'debiet' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 25 ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/debiet

DEBIET

1) Afzet 2) Afzet van waren 3) Capaciteit van een bron 4) Doorstroomtempo 5) Omzet 6) Opbrengst 7) Opbrengst van een olieveld 8) Resultaat 9) Uitslag 10) Verkoop 11) Warenafzet
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEBIET/1

Debiet

De eenheid is doorgaans m3-s, maar waar dit in de praktijk leidt tot onhandige getallen worden ook afgeleide eenheden gebruikt als m3-d, m3-h, l-s of l-h. Debiet kan in plaats van volume ook als massadebiet uitgedrukt worden (bijvoorbeeld als kg-s). == Vloeistoffen == In de hydrologie staat debiet voor de hoeveelheid water die een rivier of beek p...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Debiet

Debiet

De hoeveelheid water die in een bepaalde periode door een rivier, sluis of gemaal wordt gevoerd. Bij rivieren spreekt men van een afvoerdebiet. De laatste jaren actueel met de hogere neerslag in Europa en de problemen bij afvoer van b.v. de Maas.
Gevonden op http://vaartips.nl/tipd.htm#debiet

Debiet

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): débit, afzet, verkoop van goederen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

debiet

afzet
Jaar van herkomst: 1735 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Debiet

Let op: Spelling van 1858 aftrek, verkoop, aflevering. Debiteren, verkoopen, afleveren. Débiteur, een schuldenaar; principale débiteur, hoofdschuldenaar
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

debiet

(rivierafvoer, debiet) hoeveelheid water, die in een bepaalde tijd, op een bepaald punt, door een rivier stroomt. De afvoer wordt meestal uitgedrukt in kubieke meters per seconde. De gemiddelde rivierafvoer voor de Rijn bij Lobith bedraagt 2200m³/sec. Een extreem lage afvoer werd bereikt in 1947: 620m³/sec. 'Debiet' is een term die voornam...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=rik

Debiet

Dat is de hoeveelheid water die een rivier op een bepaald moment afvoert. Dit wordt gemeten in kubieke meters water die per seconde op een bepaald punt voorbijkomt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

debiet

Hoeveelheid water die per seconde een dwarsdoorsnede van een rivier passeert.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

debiet

Hoeveelheid water die in een bepaalde tijd (bijv. per seconde) door een rivier stroomt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

debiet

Hoeveelheid water die per seconde langs een bepaald punt in de rivier wordt afgevoerd.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

Debiet

Het debiet is de gemiddelde hoeveelheid water, die per tijdseenheid door een rivier wordt afgevoerd, uitgedrukt in kubieke meters per seconde
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

debiet

het volume vloeistof dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10209

Debiet

Dit is het volume lucht (aantal kubieke meter) dat verplaatst kan worden per uur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10355

Debiet

het aantal m³ water dat op een bepaalde punt per tijdseenheid passeert.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10382

Debiet

Het aantal kubieke meters (m3) water dat in een rivier op een bepaald punt per seconde passeert.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

debiet

Afk.: Q Def.: het vloeistofvolume dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

debiet

hoeveelheid doorgestroomd water per tijdseenheid (dus in m3-s)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11171

debiet

afzet, verkoop; hoeveelheid voorbijstromend water-vloeistof per tijdseenheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/debiet

Debiet

Afzet (kwantitatief)
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Debiet

Debiet staat voor de hoeveelheid water die een rivier of beek per tijdseenheid transporteert en wordt vaak uitgedrukt in aantal kubieke meter water dat per tijdseenheid een bepaald punt in een stroom passeert.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

debiet

De hoeveelheid water die in een bepaalde tijd langs een bepaald punt langs een rivier stroomt.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10084
Geen exacte overeenkomst gevonden.