Zoek op

contingentie

rechtswetenschap: toevalligheid. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/contingentie

contingentie

de contingentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔntɪŋ'xɛn(t)si] Verbuigingen:   contingentie|s (meerv.) het feit dat iets bestaat zonder dat daar een dwingende of logische noodzaak voor is filosofie Voorbeelden:   `Contingentie van dingen wil zeggen d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/contingentie

Contingentie

Verschillende omstandigheden die zich mogelijk kunnen voordoen. De strekking van contingency-theorieën is dat er niet één optimumsituatie is, maar dat het van de omgevingsfactoren afhangt wat in een bepaalde situatie de beste keuze is. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie, Bussum: Coutinho, 2000)
Gevonden op https://www.finler.nl/contingentie/

contingentie

toevalligheid
Jaar van herkomst: 1650 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

contingentie

toevalligheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/contingentie
Geen exacte overeenkomst gevonden.