Zoek op

contingentie

rechtswetenschap: toevalligheid. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/contingentie

contingentie

de contingentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔntɪŋ'xɛn(t)si] Verbuigingen:   contingentie|s (meerv.) het feit dat iets bestaat zonder dat daar een dwingende of logische noodzaak voor is filosofie Voorbeelden:   `Contingentie van dingen wil zeggen d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/contingentie

Contingentie

Contingentie (Latijn: contingentia, mogelijkheid, toeval) is een begrip in de filosofie. Het duidt het tegengestelde aan van noodzakelijkheid. Contingent zijn die entiteiten die niet noodzakelijk bestaan of subsisteren en die kwaliteiten die niet noodzakelijk inherent zijn aan de entiteit die ze kwalificeren. Zo is bijvoorbeeld de bewering "Alle ....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Contingentie

contingentie

toevalligheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/contingentie

contingentie

toevalligheid
Jaar van herkomst: 1650 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Contingentie

Verschillende omstandigheden die zich mogelijk kunnen voordoen. De strekking van contingency-theorieën is dat er niet één optimumsituatie is, maar dat het van de omgevingsfactoren afhangt wat in een bepaalde situatie de beste keuze is. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie, Bussum: Coutinho, 2000)
Gevonden op https://www.finler.nl/contingentie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.