Zoek op

Dekzandrug

Een dekzandrug is een opgestoven hoogte van dekzand. Het merendeel van deze hoogtes zijn ontstaan in de laatste ijstijd, het Weichselien. Als ze nog wat verstoven zijn aan het einde van de laatste ijstijd spreken we van jong dekzand, anders word het oud dekzand genoemd. Wanneer dekzand in de historische periode (veelal in de Middeleeuwen) is verst...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dekzandrug

Dekzandrug

Lage duinrug ontstaan door de opeenhoping van dekzand; vaak op de overgang van onbegroeide naar begroeide gebieden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Dekzandrug

Door toendrastormen in de laatste ijstijd (Weichselien) gevormde ruggen, meestal op d egrens van begroeide en onbegroeide gebieden. Zie ook stuwwal (b.v. Renderklippen bij Epe).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414
Geen exacte overeenkomst gevonden.