Zoek op

zandwinning

zandwinning zelfst.naamw. een vorm van mijnbouw die bedoelt zand te verkrijgen   Voorbeeld: `Als de provincies weigeren nieuwe locaties voor zandwinning aan te wijzen zal er meer zand uit de Noordzee gewonnen moeten worden om in de zandbehoefte te voorzien. ` Bron: Wikiwoordenboek - zan...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zandwinning

zandwinning

het, op welke wijze dan ook, delven van zand. Het meeste zand dat in Nederland gewonnen wordt, wordt nat gewonnen. Dat wil zeggen het wordt onder het wateroppervlak weggehaald
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=z

Zandwinning

Zandwinning Per jaar gebruikt Nederland ongeveer 72 miljoen kubieke meter zand. De helft van dit zand komt uit rijkswateren, zoals de Waddenzee, het Eems-Dollardgebied, het IJsselmeer en de randmeren, de deltawateren en vooral de Noordzee. De rest van het zand wordt gewonnen uit afgravingen op het land. Het zand wordt gebruikt voor woningbouw, wate...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Zandwinning

Per jaar gebruikt Nederland ongeveer 72 miljoen kubieke meter zand. De helft van dit zand komt uit rijkswateren, zoals de Waddenzee, het Eems-Dollardgebied, het IJsselmeer en de randmeren, de deltawateren en vooral de Noordzee. De rest van het zand wordt gewonnen uit afgravingen op het land. Het zand wordt gebruikt voor woningbouw, waterstaatkun...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000730.ht

Zandwinning

Delven van zand voor diverse doeleinden; ieder doel vergt zijn eigen zand. Matig fijn ophoogzand, metselzand en betonzand worden ook wel industriezand genoemd. In Drenthe komen tal van zandwinputten voor. Sommige zijn nagenoeg permanent omdat er jaar op jaar in deze zandzuigerijen van grote diepte zand gewonnen wordt en het enige doel inderdaad het...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Zandwinning
Geen exacte overeenkomst gevonden.