Zoek op

DEPOSITIE

1) Bewaargeving 2) Getuigenis 3) Getuigenverklaring 4) Verklaring
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEPOSITIE/1

Depositie

Is het neerslaan van allerhande luchtdeeltjes (aerosolen genaamd) op het aardoppervlak.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/D.html

depositie

verklaring, getuigenverklaring
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Depositie

Depositie is het neerslaan van minerale stoffen en gassen op een vaste ondergrond. In de geologie kennen we bijvoorbeeld depositie van vulkanisch materiaal. Heden ten dage is er ook sprake van depositie in de gemechaniseerde (moderne) wereld, waar door luchtverontreiniging, oppervlaktevervuiling, etc. verontreiniging optreedt van lucht en bodem, d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Depositie

depositie

In het verleden richtte het beleid voor verzuring en grootschalige luchtverontreiniging zich vooral op zure regen. De term zure regen dekte de lading niet. Het gaat immers niet louter om regen met een hoge zuurgraad. Bij verzuring en grootschalige luchtverontreiniging gaat het om:
natte, zure neerslag (natte depositie): zure regen, hagel, sneeuw...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10111

Depositie

Neerslag van stoffen (zoals ammoniak) uit de lucht op een bepaald gebied.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651

depositie

Def.: De afzetting van stoffen uit de atmosfeer op de bodem, water en vegetatie. Toelichting: Dit kan optreden als natte (met regen, sneeuw e.d.) en droge depositie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.