Zoek op

disconto

groei en conjunctuur, internationaal: Populaire naam voor de officiële rente (waartegen de particuliere banken krediet kunnen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=disconto

disconto

bankrecht: officieel rentetarief van de centrale bank. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/disconto

disconto

Een van de rentetarieven die de centrale bank hanteert tegenover het bankwezen. Discontowijzigingen werken door in de overige rentes die de banken in rekening brengen of vergoeden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/disconto

Disconto

Zie Voorschotrente voor uitleg van het begrip `Disconto`.
Gevonden op https://www.finler.nl/disconto/

DISCONTO

1) Beursterm 2) Door de nederlandse bank berekend rentepercentage 3) Financiële term 4) Korting 5) Korting op wissel 6) Korting wegens vervroegde betaling 7) Procentgewijze korting 8) Procentsgewijze korting 9) Rente waarmee de banken van de centrale bank geld kunnen lenen 10) Rentepercentage door de nederlandsche bank berekend
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DISCONTO/1

Disconto

Nederlandsche handelswoorden uit het Italiaans (1914): korting voor contante betaling; de interest waarmede het bedrag van een wissel wordt verminderd, wanneer hij vóór den vervaldag wordt verkocht of in betaling gegeven. In disconto nemen, geven.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

disconto

korting op wissel wegens vervroegde betaling
Jaar van herkomst: 1620 (De Bruijn Tw. 10 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Disconto

De disconto is de rente die de centrale bank aan de aangesloten banken aanrekent om fondsen te lenen. De disconto heeft een rechtstreekse invloed op de hypotheekrente en op de kosten van leningen aan ondernemingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Disconto

De rente die de centrale bank in rekening brengt aan de aangesloten banken voor het lenen van geld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Disconto

Dit is het bedrag dat de bank aan de begunstigde van een nog niet vervallen vordering aanrekent, ingeval zij deze vordering disconteert.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Disconto

Officiële rentevoet op de geldmarkt. In België vastgesteld door de Nationale Bank.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Disconto

De door de Nederlandsche bank vastgestelde rentevoet op de geldmarkt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Disconto

Het rentepercentage wat door een centrale bank wordt berekend aan gevalideerde ondernemingen. De rentepercentages die deze ondernemingen aan hun klanten berekenen zijn hier een afgeleide van.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

disconto

korting op wissel wegens vervroegde betaling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/disconto

Disconto

Rentetarief dat door een centrale bank wordt aangerekend voor leningen aan commerciele banken en dus de †œmoeder van alle rentetarieven† is.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/disconto

Disconto

Rentebedrag waarbij de verrekening van de vergoeding voor het geleende geld vooraf plaats vindt, terwijl de betaling van de vergoeding achteraf gebeurt {Leningen van De Nederlandse Bank aan de banken}. De tegenhanger is interest. Voorbeeld: een bank leent bij DNB 1 miljoen euro voor een jaar, tegen 6% per jaar en krijgt (1 mln - 6% van 1 mln= ) 0.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Disconto

1) Rentebedrag waarbij de verrekening van de vergoeding voor het geleende geld vooraf plaats vindt, terwijl de betaling van de vergoeding achteraf gebeurt {Leningen van De Nederlandse Bank aan de banken}. De tegenhanger is interest. Voorbeeld: een bank leent bij DNB 1 miljoen euro voor een jaar, tegen 6% per jaar en krijgt (1 mln. 6% van 1 mln.) = ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

disconto

(is thans door de invoering van de euro een verouderd begrip!) is de rente die DNB in rekening brengt bij de particuliere banken, wanneer deze lenen bij DNB. Tegenwoordig spreekt men vrijwel uitsluitend over voorschotrente. Banken kunnen zogenaamde vaste voorschotten opnemen voor een periode van minimaal één maand en maximaal drie maanden....
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.