Zoek op

discontopolitiek

groei en conjunctuur: Beleid waarbij de centrale bank de rentetarieven die de particuliere banken hanteren bij hun kredietverlening, ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=discontopolitiek

Discontopolitiek

Beleid waarbij de centrale bank de kredietverlening van de particuliere banken beïnvloedt door de officiële bankrente (het disconto) te verhogen of te verlagen.
Gevonden op https://www.finler.nl/discontopolitiek/

discontopolitiek

(ofwel rentepolitiek) beleid waarbij de centrale bank de korte termijn rente van particuliere banken beïnvloedt door haar disconto te verhogen of te verlagen. Vroeger werd dit instrument gebruikt om de kredietverlening te beinvloeden, maar tegenwoordig wordt het disconto hoofdzakelijk gebruikt om de wisselkoers op het juiste peil te houden....
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.