Zoek op

disconto

groei en conjunctuur, internationaal: Populaire naam voor de officiële rente (waartegen de particuliere banken krediet kunnen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=disconto

disconto

bankrecht: officieel rentetarief van de centrale bank. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/disconto

disconto

Een van de rentetarieven die de centrale bank hanteert tegenover het bankwezen. Discontowijzigingen werken door in de overige rentes die de banken in rekening brengen of vergoeden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/disconto

Disconto

Zie Voorschotrente voor uitleg van het begrip `Disconto`.
Gevonden op https://www.finler.nl/disconto/

DISCONTO

1) Beursterm 2) Door de nederlandse bank berekend rentepercentage 3) Financiële term 4) Korting 5) Korting op wissel 6) Korting wegens vervroegde betaling 7) Procentgewijze korting 8) Procentsgewijze korting 9) Rente waarmee de banken van de centrale bank geld kunnen lenen 10) Rentepercentage door de nederlandsche bank berekend
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DISCONTO/1

Disconto

Nederlandsche handelswoorden uit het Italiaans (1914): korting voor contante betaling; de interest waarmede het bedrag van een wissel wordt verminderd, wanneer hij vóór den vervaldag wordt verkocht of in betaling gegeven. In disconto nemen, geven.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

disconto

korting op wissel wegens vervroegde betaling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/disconto

Disconto

Rentetarief dat door een centrale bank wordt aangerekend voor leningen aan commerciele banken en dus de †œmoeder van alle rentetarieven† is.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/disconto

Disconto

Rentebedrag waarbij de verrekening van de vergoeding voor het geleende geld vooraf plaats vindt, terwijl de betaling van de vergoeding achteraf gebeurt {Leningen van De Nederlandse Bank aan de banken}. De tegenhanger is interest. Voorbeeld: een bank leent bij DNB 1 miljoen euro voor een jaar, tegen 6% per jaar en krijgt (1 mln - 6% van 1 mln= ) 0.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Disconto

1) Rentebedrag waarbij de verrekening van de vergoeding voor het geleende geld vooraf plaats vindt, terwijl de betaling van de vergoeding achteraf gebeurt {Leningen van De Nederlandse Bank aan de banken}. De tegenhanger is interest. Voorbeeld: een bank leent bij DNB 1 miljoen euro voor een jaar, tegen 6% per jaar en krijgt (1 mln. 6% van 1 mln.) = ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

disconto

(is thans door de invoering van de euro een verouderd begrip!) is de rente die DNB in rekening brengt bij de particuliere banken, wanneer deze lenen bij DNB. Tegenwoordig spreekt men vrijwel uitsluitend over voorschotrente. Banken kunnen zogenaamde vaste voorschotten opnemen voor een periode van minimaal één maand en maximaal drie maanden....
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.