Zoek op

Disjunct

Disjunct is een term uit de wiskunde en de logica die in meerdere contexten wordt gebruikt. ==Verzamelingenleer== ===Disjuncte verzameling=== Twee verzamelingen worden disjunct genoemd wanneer zij geen gemeenschappelijke elementen hebben. In dat geval is hun doorsnede de lege verzameling. De twee verzamelingen {1, 2, 3} en {4, 5, 6} zijn bijvoorbe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Disjunct

Disjunct

Twee verzamelingen (of gebeurtenissen) zijn disjunct, als hun doorsnede leeg is: A B =
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.