Zoek op

levering

verbintenissenrecht: nakoming van een verbintenis door een zaak feitelijk aan een ander over te dragen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=levering

levering

vermogensrecht: rechtshandeling waardoor de overdracht van een zaak tot stand komt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=levering

levering

vermogensrecht: rechtshandeling waardoor de overdracht van een zaak tot stand komt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/levering

levering

Een rechtshandeling die nodig is voor de overdracht van een goed. Afhankelijk van het goed kan de leveringshandeling verschillen. Zo is voor de levering van een onroerende zaak , zoals een huis, vereist dat de naam van de eigenaar in het openbaar register wordt aangepast. Voor het leveren van een roerende zaak , zoals een zending bestelde balpennen...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/levering

LEVERING

1) Aanbesteding 2) Afgifte 3) Aflevering 4) Bestelling 5) Bevoorrading 6) Bezorgde koopwaar 7) Bezorging 8) Geleverde 9) Leverantie 10) Opdracht 11) Overdracht 12) Plaats in Amerika 13) Productie 14) Toevoer 15) Uitlevering 16) Verschaffing 17) Zending
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEVERING/1

Levering

Levering is een vast onderdeel van de eigendomsoverdracht. Het omvat het geheel aan handelingen dat tot doel heeft een goed van het vermogen van een vervreemder in het vermogen van een verkrijger te doen overgaan. Zonder levering is de eigendomsoverdracht niet compleet en kan het eigendom van een goed dus niet overgaan. == Algemeen == Levering bes...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Levering

Levering

(1) Een levering is het geheel aan handelingen dat tot doel heeft een goed van het vermogen van een vervreemder in het vermogen van een verkrijger te doen overgaan. Een levering is een vast onderdeel van een eigendomsoverdracht. Zonder levering is de overdracht niet compleet en is het eigendom niet overgegaan.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Levering

(2) Levering is de handeling die vooraf gaat aan eigendomsoverdracht van onroerend goed. Levering vindt plaats doordat er een door beide partijen ondertekende transportakte wordt opgemaakt en ingeschreven door de notaris.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.