Zoek op

dissonantie

de dissonantie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [dɪso'nɑn(t)si] cognitieve dissonantie  (onaangename spanning door tegenstrijdigheid van gevoelens of gedachten) © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'dissonantie' komt voor in de Woordenlijst Ne...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dissonantie

DISSONANTIE

1) Wanklank
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DISSONANTIE/1

Dissonantie

De woorden dissonantie en dissonant hebben verschillende betekenissen, allen gerelateerd aan conflict of afwezigheid van samenhang: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dissonantie

Dissonantie

[muziek] - Muzikale samenklanken kunnen behalve consonant of welluidend ook dissonant zijn: de samenklank wringt, is niet welluidend. Vaak wordt dissonant door minder geoefende luisteraars verward met vals. De opvattingen over consonantie en dissonantie verschuiven enigszins gedurende de westerse muziekgeschiedenis. Maar in...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dissonantie_(muziek)

dissonantie

Term uit de stilistiek ter aanduiding van harde en onwelluidende klankeffecten die soms met opzet door dichters worden gebruikt, in Engeland bijv. door Browning en inNederland door schrijvers uit de tijd van dada. Dissonantie blijft overigens een subjectieve aangelegenheid, omdat niet algemeen vast te stellen is welke ritmen en welke rijmen onaange...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.