Zoek op

doelmatigheid

doelmatigheid zelfst.naamw. het in overeenstemming zijn met de doelstellingen terwijl de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten Bron: Wikiwoordenboek - doelmatigheid. SpellingCorrect gespeld: 'doelmatigheid' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/doelmatigheid

DOELMATIGHEID

1) Doeltreffend 2) Doeltreffendheid 3) Economie 4) Economiteit 5) Effectiviteit 6) Efficiëncy 7) Efficiëntie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DOELMATIGHEID/1

Doelmatigheid

Een (voorgenomen) handelwijze is doelmatig of efficiënt als de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten. Efficiëntie kan ook in getallen weergegeven worden door de verhouding tussen de normatief gebrachte offers en de werkelijk gevergde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Doelmatigheid

Doelmatigheid

Een doel bereikend met zo weinig mogelijk menskracht en middelen. Doelmatigheid (‘efficiency’), efficiëntie of kosteneffectiviteit geeft dus de verhouding aan tussen het bereiken van een resultaat en de daarvoor gebruikte hoeveelheid menskracht en middelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Doelmatigheid

Inspanningen en uitgaven dragen daadwerkelijk bij aan de totstandkoming van beoogde doelen terwijl de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.