Zoek op

dogma

(Grieks: bevel, besluit). Op gezag berustende en in bepaalde kring als waarheid erkende uitspraak. Binnen de christelijke traditie kreeg het woord de betekenis van bindende uitspraak over het geloof of een onderdeel ervan. Hoewel het bijvoeglijk naamwoord dogmatisch van dogma is afgeleid, heeft het een andere, negatieve betekenis: voor een dogmatic...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/dogma

dogma

het dogma zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈdɔxma] Verbuigingen:   dogma|'s (meerv.) opvatting die niet te veranderen is Voorbeeld:   `politieke dogma's`Synoniem:   stelling © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'dogma' komt v...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dogma

DOGMA

1) Doctrine 2) Formule 3) Geloofsartikel 4) Geloofsleer 5) Geloofspunt 6) Karma 7) Leer 8) Leer, leder 9) Leerbegrip 10) Leerstelling 11) Leerstelsel 12) Leerstuk 13) Stelling 14) Stelregel 15) Stelsel 16) Vaste regel 17) Vastomlijnd geloofsartikel 18) Vaststaanleerstelling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DOGMA/1

Dogma

Dogma kan meerdere betekenissen hebben. Zie: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dogma

Dogma

[algemeen] - Een dogma (Grieks: δόγμα, meervoud: δόγματα) is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie. Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dogma_(algemeen)

Dogma

[christendom] - Dogma (δόγμα) betekent in het Grieks in eerste instantie mening, in tweede instantie gebod of besluit en in laatste instantie leerstelling of godsdienstig voorschrift. Het woord wordt met name gebruikt in christelijke en islamitische contexten. In religieuze context is een dogma te onderscheiden van een...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dogma_(christendom)

Dogma

[film] - ==Verhaal== Bartleby (Ben Affleck) en Loki (Matt Damon) zijn twee engelen die uit de hemel verbannen zijn. Op aarde proberen ze samen terug te keren naar de hemel, terwijl de 13e apostel Rufus (Chris Rock) ze probeert tegen te houden met de hulp van de laatste afstammeling van Christus. ==Rolverdeling== ==Prijzen-n...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dogma_(film)

dogma

•een vastomlijnd geloofsartikel dat aan geen beredenering meer is onderworpen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/dogma

Dogma

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-as, -ta), leerpunt, leerstuk, stelsel -, grond des geloofs.
~TIEK, v. [geen meervoud] leerstellig onderrigt in het geloof; geloofsstelsel.
~TISCH, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] leerstellig.
~TISEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik dogmatiseerde, heb gedogmatiseerd), leers...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

Dogma

Let op: Spelling van 1858 leerpunt, leerstelling, leerstuk, geloofsartikel. Dogmatisch, leerstellig, de geloofsleer, bijzonder de Christelijke, betreffende, Dogmatiek, dogmatica, Christelijke geloofsleer, naar het stelsel der oude kerkvaders. Dogmatiseren, leerstelsels voordragen, bepalen, geloofsleer v...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Dogma

Geopenbaarde waarheid, door de kerk als zodanig bevestigd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Dogma

Dogma's zijn stellingen die men moet aannemen om als gelovige van een godsdienst te worden beschouwd (= toetreding volk bij mythen).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

Dogma

Dogma, dokein in het Grieks, betekent vastomlijnd, een aan geen beredenering meer blootstaand geloofsartikel. De kerk heeft verklaard dat het door God geopenbaard is, dus dat het een kerkelijk vastgesteld leerstuk is. In de rooms-katholieke kerk is het dogma een noodzakelijke voorwaarde om redelijk te kunnen geloven. De kerk kent een sterke ontwikk...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dogma

dogma

leerstelling; geloofsleer (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dogma

Dogma

vaste leerstelling, waar niet van afgeweken mag worden.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

dogma

regel die niet te veranderen is vb: sommige regels in de katholieke kerk zijn dogma's
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=dogma

Dogma

Gr. dokeuein, menen, en Gr.-Lat. dogma, mening, leerstelling; geloofsartikel van de katholieke Kerk, dat door de paus wordt verkondigd en aanspraak maakt op absolute geldigheid. De orthodoxe Kerk beschouwt alleen de leerstellingen van de eerste zeven concilies, 325-787, als dogma's.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.