Zoek op

domeinen

Delen van landgoederen die door de eigenaar voor persoonlijk gebruik worden aangewend of land dat wordt gebruikt door bedienden van een landheer, dat niet aan pachters is overgedragen noch door hen wordt bewerkt.
Categorie: Nederzettingen en landschappen > cultuurlandschappen naar eigendom.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Domeinen

Let op: Spelling van 1858 goederen van den landsheer, of van het rijk: vorstelijke goederen; lands-inkomsten
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Domeinen

Onder Domeinen worden in de loop der eeuwen in het algemeen verstaan de eigendommen van een hoogste machtshebber in een bepaald gebied. Aanvankelijk was dat een landsheer, graaf of ambachtsheer, bij een opkomende staatsvorming vaak overgaand op de gewestelijke Staten en later op de nationale staat. De term wordt meestal in het meervoud gebruikt en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Domeinen

DOMEINEN

1) Eigendommen van het rijk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DOMEINEN/1

DOMEINEN

1) Eigendommen van het rijk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DOMEINEN/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.