Zoek op

Dooreenpremie

Bij brandverzekering voor een object met vele onderdelen die diverse premies vergen, werkt men vaak met een dooreenpremie. Deze wordt verkregen door op basis van de premiepromillages de premies te berekenen over de verzekerde waarde van de betreffende gebouwen met inhoud, en vervolgens het totaal van de premiebedragen om te slaan over de totaal ver...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Dooreenpremie

Wordt toegepast bij brandverzekeringen, waarbij op een polis voor verschillende verzekerde objecten dikwijls verschillende premiepromillages gelden. Door de totale premie bij toepassing van die premiepromillages te berekenen en om te slaan over het totaal verzekerd bedrag kan het gemiddelde premiepromillage voor de gehele verzekering worden bereken...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.