Zoek op

Drukpijn

Drukpijn is pijn door druk op een bepaald orgaan of weefsel. De pijn ontstaat doordat zenuwen worden afgekneld. Oorzaken voor drukpijn kunnen onder andere zijn: zwelling, vochtophoping, bloedophoping, weefselontsteking, abces, orgaanvergroting door overmatige groei en gezwelvorming. Drukpijn kan worden behandeld door het wegnemen van de oorzaak of...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Drukpijn

Drukpijn

Pijn door druk op een bepaald orgaan of weefsel. - Mogelijke oorzaken (o.a.) Plaatselijke zwelling (= perifeer oedeem), vocht-ophoping, bloed-ophoping, weefsel-ontsteking, abces, orgaan-vergroting door overmatige groei (= hypertrofie) of gezwelvorming (= hyperplasie). - Mogelijke behandelingen (o.a.) - wegnemen van de oorzaak (= causale-curatieve b...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262
Geen exacte overeenkomst gevonden.