Zoek op

convergentie

rechtswetenschap: naar elkaar toegaan, overeenstemming of samenkomst op een punt, iets dat op elkaar gaat lijken. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/convergentie

convergentie

de convergentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔnvɛr'xɛn(t)si] het naar elkaar toe bewegen Voorbeelden:   `convergentie van lichtstralen met behulp van lenzen`, `een theorie over de convergentie van economische systemen`Antoniem:   divergentie © K...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/convergentie

CONVERGENTIE

1) Samenkomst in een punt 2) Toenadering naar één punt
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONVERGENTIE/1

Convergentie

(letterlijk: samenkomst in één punt) Een luchtstroom waarin de luchtdeeltjes naar elkaar toestromen. Het meest komt de cyclonale luchtbeweging rondom een lagedrukgebied voor. Maar ook door plaatselijke vergroting van de luchtdrukgradiënt kan een luchtstroom convergeren. Verder kan de orografie een rol spelen, waarbij de lucht als het ware word.....
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/C.html

Convergentie

[ICT] - Op het gebied van informatie- en communicatietechnologie wordt met convergentie het fenomeen bedoeld dat verschillende technologieën en marktpartijen naar elkaar toe groeien. Vroeger was er duidelijk een verschil tussen het telefonienet, het televisienet, de radio en andere vormen van gegevens-overdracht. Door toed...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Convergentie_(ICT)

Convergentie

[meteorologie] - Onder convergentie verstaan meteorologen een samenstromen van lucht. Wanneer convergentie optreedt nabij het aardoppervlak, wordt de lucht naar boven gedwongen. Er ontstaat een stijgbeweging en de luchtdruk aan de grond gaat dalen. Wanneer convergentie optreedt in de bovenlucht (onder de tropopauze) kan het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Convergentie_(meteorologie)

Convergentie

[wiskunde] - Convergentie moet worden gezien in relatie tot de beschouwde verzameling waarin het geheel zich afspeelt. Als er een limiet bestaat, maar niet binnen de beschouwde verzameling, dan is er geen sprake van convergentie (zie bijvoorbeeld Cauchyrij). Een rij die niet convergent is wordt divergent genoemd. ==Voorbeel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Convergentie_(wiskunde)

convergentie

samenstromen (van lucht) in één punt
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

convergentie

Ontstaan van analogie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Convergentie

De nationale stelsels geleidelijk naar elkaar toe laten groeien op grond van gemeenschappelijke stellingen, maar met behoud van de nationale structuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Convergentie

Het samenvloeien van meerdere sectoren, bijvoorbeeld Telecommunicatie, media, informatietechnologie en omroep.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

convergentie

Bij een convergentie van twee platen met oceaanbodems aan het oppervlak, schuift de ene onder de andere, zoals al eerder gezegd is. De onder schuivende plaat vormt één van de twee wanden van een oceanische trog, die meestal naar de onderschuivende plaat is gekromd. Het patroon van aardbevingen laat zien dat de hoek waaronder de plaat onderschuift...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10609

convergentie

Def.: verloop van het iteratieproces waarbij de verandering van de te berekenen systeemvariabele(n) tussen opeenvolgende iteraties het vooraf gestelde convergentiecriterium steeds dichter nadert.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Convergentie

Dichter naar elkaar toe gaan (van bijvoorbeeld twee melodiën)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10928

Convergentie

naar elkaar toe bewegende tektonische platen.
Gevonden op http://www.vulkanisme.nl/begrippenlijst.php

Convergentie

naar elkaar toe bewegende tektonische platen.
Gevonden op http://www.vulkanisme.nl/begrippenlijst.php

Convergentie

Verschijnsel van verdwijnen van de traditionele relatie tussen dienst en middel als gevolg van de digitalisering. Voorbeeld: internet via de kabel.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

convergentie

[Aardrijkskunde] naar elkaar toe bewegend
Gevonden op https://quizlet.com/97847931/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.