Zoek op

Dynamic

Een toepassing waarbij de afdichting aan een beweging wordt onderworpen of bewegende delen de afdichting raken.
Gevonden op http://oil-seals.info/nl/technische-informatie/glossary/

dynamic

Dynamiekteken zoals pp, p, mp, mf, f, ff.
Gevonden op http://www.popschoolmaastricht.nl/college_midi_begrippennotatie.php?menu=me
Geen exacte overeenkomst gevonden.