Zoek op

acces

recht van toegang. Bijv. hechtenis buiten ~: zonder dat tot de gearresteerde toegang (aan bezoekers) wordt verleend. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/acces

ACCES

1) Aanval 2) Aanval van een ziekte 3) Aanval van koorts 4) Licentie 5) Toegang 6) Toegang (tot een bijeenkomst) 7) Toestemming 8) Verlof
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ACCES/1

acces

plaats die door haar hogere ligging aan legereenheden een doorgang biedt in onder water gezet gebied Vaak met de bijgedachte aan de militaire kwetsbaarheid en de noodzaak van verdedigingsmaatregelen.
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/acces

acces

toegang
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Acces

Een acces, een vakterm uit de vestingbouwkunde, is een toegang (Frans: accès) die door een inundatie voert. In een waterlinie vormt een acces een kwetsbaar punt dat door verdedigingswerken afgesloten moet worden. Natuurlijke accessen worden gevormd door terreinen die, doordat zij hoog gelegen zijn of anderszins, niet onder water gezet kunnen word...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Acces

Acces

Let op: Spelling van 1858 toegang tot iets - tot eenig gezelschap of collegie, de vrijheid, om bijeenkomsten en vergaderingen bij te wonen, zonder tot hare leden te behooren. Het beteekent ook de vrijheid, om over een meisje te verkeeren, als: hij heeft acces bij de dochter van mijnen vriend. Accessibel...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Accès

Let op: Spelling van 1858 aanval
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

acces

toegang (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/acces

Acces

In het algemeen een toegang of doorgang; in Nederland specifiek gebruikt voor een toegang die door een inundatie voert, in de vorm van een hoog terreingedeelte, dijk, kade, land-, spoor- of waterweg; wanneer enkele dicht bijeen gelegen accessen de mogelijkheid bieden tot onderlinge steunverlening spreekt men wel van een meervoudig acces.
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/a/acces.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.