Zoek op

quorum

algemeen: Latijn: minimaal aantal aanwezigen dat vereist is om een vergadering te kunnen openen, te beraadslagen en/of te ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=quorum

quorum

staatsrecht: minimaal aantal aanwezigen dat vereist is om een vergadering te kunnen openen, te beraadslagen en/of te be ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=quorum

quorum

staatsrecht: Latijn: minimaal aantal aanwezigen dat vereist is om een vergadering te kunnen openen, te beraadslagen en/of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/quorum

quorum

de quorum zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['kworʏm] aantal (bestuurs)leden dat volgens de statuten minimaal aanwezig moet zijn om een beslissing te kunnen nemen Voorbeeld:   `Het quorum werd bij lange na niet gehaald om de vereniging te kunnen opheffen.` © Ker...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/quorum

QUORUM

1) Aantal stemgerechtigden 2) Vereist aantal stemmen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/QUORUM/1

Quorum

Met quorum (Latijn; letterlijk: het waarvan) wordt het minimumaantal personen of leden bedoeld dat aanwezig moet zijn om stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen. ==België== ===Federaal Parlement-quorum=== Opmerking: in de Senaat worden de senatoren van rechtswege (kinderen van de koning) niet meegerekend in het quorum. ===Vlaams Parlement-q...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Quorum

quorum

aantal leden dat voor stemming aanwezig moet zijn
Jaar van herkomst: 1886 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Quorum

Minimum aantal leden dat aanwezig moet zijn om in een vergadering besluiten te kunnen nemen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10182

Quorum

Deel van het maatschappelijk kapitaal, met stemrecht, dat aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn op een AV opdat deze geldig kan beraadslagen.
Voor een gewone AV van Dexia is er geen quorum vereist. Voor een buitengewone AV is er een quorum van 50 % vereist bij eerste oproeping maar geen bij tweede oproeping.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10351

Quorum

Het quorum is het minimum aantal leden dat aanwezig moet zijn wil de Kamer of de Senaat geldig kunnen stemmen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10362

quorum

Minimaal de helft plus 1 van alle leden van de kamers moeten aanwezig zijn voordat de vergadering kan beginnen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

quorum

minimum aantal leden van een bestuur, enz dat vereist is om besluiten te
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Quorum

Een quorum is het minimaal aantal personen dat aanwezig moet zijn om een vergadering of stemprocedure geldig te laten verlopen. Vaak gaat het om de meerderheid binnen een bepaalde groep. Vooraf aan een vergadering dienen de aanwezigen een presentielijst te tekenen om te bepalen of er een meerderheid van de totale groep aanwezig is. In de Tweede Kam...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Quorum

quorum

noodzakelijk aantal stemmers (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/quorum

Quorum

Minimum aantal aanwezigen in een vergadering, bijv. van aandeelhouders van een N.V., dat is
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/quorum

quorum

vereist aantal stemmen of aanwezigen bij een (besluitvormende) vergadering - Woordfeit: Quorum is Latijn voor `van wie` (de genitief meervoud van quis `wie`). Het is in het Nederlands terechtgekomen via het Engels, waar het het eerste woord was van een zin die in de Middeleeuwen uitgesproken werd om commissieleden te benoemen: quor...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/quorum.html

Quorum

Dit is het minimum aantal aanwezigen dat bij een vergadering aanwezig moet zijn om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen. Een quorum is bijvoorbeeld nodig bij vergaderingen van aandeelhouders van een naamloze vennootschap of leden van een vereniging.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/q.html

Quorum

Het quorum is een voorwaarde die wordt gesteld aan het kunnen nemen van een besluit bij rechtspersonen. Dat houdt dan in dat een besluit pas kan worden genomen, dus geldig is, als er bij de stemming een minimum aantal personen aanwezig zijn. De quorumeis kan je in de statuten van de rechtspersoon opnemen. Hierdoor voorkom je dat er te makkelijk bel...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/quorum/

quorum

Het minimum deel van een groep die aanwezig moet zijn om een stemprocedure geldig te laten zijn.
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/content/uitleg/quorum/
Geen exacte overeenkomst gevonden.