Zoek op

dynamiek

de dynamiek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [dinaˈmik] 1) afwisseling van snelle bewegingen Voorbeeld:   `de dynamiek van het moderne leven` 2) afwisseling van hard en zacht muziek Voorbeeld:   `een koorstuk met weinig dynamiek` ©...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dynamiek

DYNAMIEK

1) Afwisseling van toonsterkte 2) Beweging 3) Bewogenheid 4) Energie 5) Felheid 6) Fiksheid 7) Geluidssterkte (muz.) 8) Kracht 9) Leer van de toonsterkten 10) Leer van het gebruik van de luiheid 11) Sterkte 12) Stuwkracht 13) Toonsterkte (muz.) 14) Vaart 15) Vitaliteit 16) Voortstuwing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DYNAMIEK/1

Dynamiek

[beweging] - Dynamiek is een woord voor beweging (denk aan: dynamo) of meer algemeen verandering (in de tijd, of ook wel meer algemeen in de zin van contrast). Enkele voorbeelden: Het tegenovergestelde van dynamisch is statisch. Een licht dat constant knippert is een tussenvorm. Er is wel verandering, maar als informatielic...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dynamiek_(beweging)

Dynamiek

[muziek] - Muzikale dynamiek is de leer der sterkte- en spanningsverhoudingen. Dynamiek is een bouwsteen voor de componist om het wezen van het melos te bepalen, door regulering van de toonsterkten. Wanneer een melodie eenmaal sterk en eenmaal zacht gespeeld wordt ervaren we een verschil in karakter. Bovendien kan de toonst...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dynamiek_(muziek)

dynamiek

Het ritme en de intensiteit van de energie- en materie-stromingen naar het eco-systeem.
Gevonden op http://static.digischool.nl/ak/2efase/begrippen/b_landsch.htm

Dynamiek

Het verschil of (beter) de verhouding in geluidssterkte tussen de zachtste en de luidste passages in een muziekstuk of een opname.
Dynamiek wordt altijd uitgedrukt in dB.
Soms wordt er gedoeld op de verhouding tussen het luidste signaal wat weergegeven kan worden en de ruis van het systeem, bij afwezigheid van ...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

dynamiek

stuwkracht
Jaar van herkomst: 1847 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

dynamiek

Het ritme en de intensiteit van de energie- en materie-stromingen naar het eco-systeem.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

dynamiek

De schommelingen rondom het natuurlijk evenwicht van een ecosysteem.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

Dynamiek

De verhouding tussen het maximale signaal en de basisruis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10355

Dynamiek

1. de klanksterkte van muziek. De verschillende sterktes worden als volgt benoemd: zeer zacht = pianissimo, zacht = piano, matig zacht = mezzo piano of mezzo forte, sterk = forte, zeer sterk = fortissimo; 2. Vaart, veel beweging; 3. De suggestie van beweging in twee- en driedimensionale kunstwerken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

dynamiek

Def.: wisselingen in leefomstandigheden Toelichting: Voorbeelden van dynamiek zijn jaarlijkse overstroming of droogte, tijdelijk verhoogde waterstand en stroomsnelheid na heftige regenval, het ontstaan en verdwijnen van zand- of grindbanken door meandering of golfslag ten gevolge van wind, waardoor de oever kaal blijft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

dynamiek

De mate waarin de sociale, functionele en-of ruimtelijke situatie veranderd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10948

dynamiek

beweging; activiteit
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Dynamiek

- (dynamic range) Het verschil tussen de zachtste en de hardste passage in een muziekstuk. Ook gebruikt om de signaal-ruisverhouding van een apparaat uit te drukken. Eenheid: Decibel, of dB.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/33362375

Dynamiek

Dynamiek is het verschil tussen het zachtste en het luidste gedeelte uit een muziekstuk. Het wordt ook wel de leer der sterkteverhoudingen genoemd. Er bestaan vier soorten dynamiek in de muziek. De eerste soort is de stabiele dynamiek, waarbij eigenlijk geen sprake is van sterktewisselingen. In de terrassen- of registerdynamiek worden verschillende...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dynamiek

dynamiek

stuwkracht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dynamiek

Dynamiek

De toonsterkte. Zijn schakeringen die bepalen hoe hard of zacht een muziekstuk gespeeld moet worden.
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

dynamiek

grote snelheid vb: New York heeft de dynamiek van een wereldstad Synoniem: vaart
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=dynamiek

dynamiek

dynamiek:de interne kracht in verband met een beweging of verandering.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Dynamiek

Interne kracht
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Dynamiek

[Beeldende vorming] Beweeglijkheid
Gevonden op https://quizlet.com/60139203/beeldende-vorming-leren-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.