Zoek op

energie

Grootheid die tot uitdrukking brengt in hoeverre een systeem arbeid kan verrichten of warmte kan produceren. In mechanische systemen onderscheidt men kinetische energie , die het gevolg is van een beweging, en potentiële energie, die het gevolg is van de plaats ten opzichte van een uitwendige kracht. In een batterij is de energie chemisch opgeslag...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

energie

de energie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [enɛrˈʒi] Verbuigingen:   energie|ën (meerv.) 1) zin om iets te doen Voorbeeld:   `Ik ben zo moe,ik heb geen energie meer om te sporten.` 2) het vermogen om licht, warmte of beweging te maken
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/energie

Energie

Gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken en uithoudingsvermogen hebben.
Gevonden op http://members.home.nl/e.lansu/Competentiewoordenboek.doc

energie

•arbeidsvermogen, geestkracht.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/energie

Energie

Kijk voor de energievoorziening aan boord bij: accu, acculader, boordnet, dynamo, omvormer en zonnepaneel.
Gevonden op http://vaartips.nl/tipe.htm#energie

energie

vermogen om arbeid te verrichten
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Energie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] kracht, geestkracht, veerkracht, nadruk, klem.
~K,
*...GISCH, [bijvoegelijk naamwoord] krachtvol, vurig.
*...VEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik enerveerde, heb geënerveerd), ontzenuwen, verzwakken, uitmergelen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

energie

veerkracht, arbeidsvermogen
Jaar van herkomst: 1668 (Koerbagh )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Energie

Let op: Spelling van 1858 Gr., (redek.) kracht, nadruk. Energique, energisch, nadrukkelijk, krachtvol, krachtig
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

energie

Het vermogen om arbeid te verrichten.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

energie

Over het algemeen de kracht om iets te doen; nauwkeurig gezien is het een hoeveelheid met afmetingen die kan worden weergegeven als massa maal lengte in het kwadraat gedeeld door tijd in het kwadraat.
Categorie: Abstracte Begrippen > energie en aanverwante begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Energie

Een niet-stoffelijk iets dat in staat is veranderingen teweeg te brengen aan of in stoffelijke voorwerpen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

Energie

Een fysische grootheid, aangevende de geschiktheid om arbeid te verrichten of warmte af te geven. De eenheid van energie is de joule (J).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

energie

De energie van een deeltje met rustmassa m en snelheid v bestaat uit: bewegingsenergie E = 1-2mv2 (bij snelheden die veel kleiner zijn dan de lichtsnelheid), interne energie (E = mc2) en uit potentiële energie (bijvoorbeeld wanneer een elektrisch geladen deeltje zich in een elektrisch veld bevindt).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11021

Energie

Zonder energie zou een auto niet rijden, een trompet geen geluid maken en een kaars niet branden. Met andere woorden: energie is het vermogen om dingen te laten gebeuren. Wanneer iemand een steen naar een raam gooit, zal de bewegingsenergie van de steen zichtbaar worden door het breken van de ruit. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

Energie

Wetenschappelijk gezien betekent energie de mogelijkheid om werk te verrichten dat boven de natuurlijke capaciteiten van de mens uitgaat. In het dagelijks taalgebruik wordt vaak het woord kracht gebruikt als energie bedoeld wordt. Maar kracht is eigenlijk de snelheid waarmee arbeid wordt verricht of energie wordt verbruikt.
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

Energie

Energie is de geestkracht waarmee een persoon iets doet of naar iets streeft. In de filosofie is het begrip energie geïntroduceerd door Aristoteles, een Griekse filosoof. Om als mens zo goed mogelijk te kunnen functioneren heeft het lichaam, naast de lichamelijke energie ook geestelijke energie nodig. Het één voedt het ander, want om het lichaam...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Energie

energie

werkkracht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/energie

energie

Wat is levenskracht? Is dit de energie die alle levende wezens aan vuurt en ons bestaan en welzijn lijkt te besturen? Deze vragen zijn niet bestemd voor hen die uitsluitend in orthodoxe geneeskunde hun heil zoeken, maar veeleer voor degenen die geïnspireerd raken door de al duizenden jaren bestaande Oosterse geneeswijzen en filosofieën en deze .....
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/gezond-leven/energie

energie

kracht die gebruikt kan worden voor warmte, licht, etc. vb: we halen in Nederland energie uit aardgas
alternatieve energie [waarvan de bron nooit uitgeput raakt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=energie

Energie

Gedurende een lange periode actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken, uithoudingsvermogen hebben. Gedragsbeschrijvingen: a) Heeft altijd nog energiereserves. b) Werkt hard. c) Heeft uithoudingsvermogen. d) Is niet stuk te krijgen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Energie

Eten en drinken leveren energie die het lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren. De hoeveelheid energie wordt uitgedrukt in kilocalorieën of kilojoules. 1 kilocalorie = 4,2 kilojoules. Meestal wordt gesproken over calorieën. De energiebehoefte van mannen tussen de 30 en 50 jaar met een zittend beroep en weinig beweging in de vrije tijd ligt...
Gevonden op http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/energie.aspx

Energie

[Aardrijkskunde] De kracht die dingen laat werken
Gevonden op https://quizlet.com/112044699/aardrijkskunde-flash-cards/

energie

capaciteit/vermogen om arbeid te verrichten. Dit geldt voor personen en voorwerpen. Natuurkundige grootheid uitgedrukt in de eenheid Joules (J).
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.