Zoek op

TRAKTEMENT

1) Arbeidsloon 2) Bezoldigen 3) Bezoldiging 4) Gage 5) Gastmaal 6) Honorarium 7) Inkomen 8) Jaarinkomen 9) Jaarloon 10) Jaarwedde 11) Loon 12) Onthaal 13) Salaris 14) Soldij 15) Verdienste 16) Wedde 17) Werkloon 18) Zakgeld
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRAKTEMENT/1

Traktement

[Soldatentaal, 1914] traktement beuren: soldij innen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0011.php

traktement

bezoldiging
Jaar van herkomst: 1575 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

traktement

bezoldiging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/traktement
Geen exacte overeenkomst gevonden.