Zoek op

EVRM

afkorting voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=EVRM

EVRM

[Maatschappijleer] Europees Verdrag van de Rechten van de Mens
Gevonden op https://quizlet.com/102287049/ma-h1-tm-h4-rechtsstaat-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.