Zoek op

juncto

(jo) rechtswetenschap: Latijn: te lezen in verband met. Afgekort: ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=juncto (jo)

juncto

(jo) rechtswetenschap: Latijn: te lezen in verband met. Afgekort: jo;. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/juncto (jo)

juncto

Latijn voor 'in verband met'. Afgekort tot 'jo.' wordt het vaak gebruikt om wetsartikelen met elkaar in verband te brengen. Bijvoorbeeld: artikel 10 Grondwet jo. artikel 8 EVRM . Het meervoud van juncto is junctis en wordt afgekort met 'jis.'.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/juncto

Juncto

[Latijn] - Juncto, afgekort tot jo. of j°, is een Latijnse uitdrukking welke gebruikt wordt als er iets wordt genoemd in verband met. De term wordt veelvuldig gebruikt in juridische stukken in geval van een opsomming van artikelen. Het meervoud is junctis, afgekort tot jis.. Voorbeelden van gebruik: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Juncto_(Latijn)

Juncto

Juncto betekent letterlijk: ''in verband met'' of ''in samenhang met.'' Juristen gebruiken de afkorting (jo.) om aan te geven dat wetsartikelen met elkaar in samenhang moeten worden gelezen. Een voorbeeld waarbij juncto wordt gebruikt is artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat de ''onrechtmatige daad'' geregeld. Een van de ve...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Juncto

juncto

samen met (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/juncto

juncto

Gebruikt om het verband in een opsomming aan te geven: artikel 1 jo. art 5. Wil dus zeggen artikel 1 in verband met (of in combinatie met) artikel 5
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/content/uitleg/juncto/
Geen exacte overeenkomst gevonden.