Zoek op

Eeredienst

Let op: Spelling van 1914 Het regelen van de zaken van den godsdienst werd door den Staat der Vereenigde Nederlanden beschouwd als te behooren tot hare attributen. In het Octroy van 23 Sept. 1682 waarbij Suriname onder de directie kwam van de W.I. Comp. werd die taak gelegd op de Bewinthebberen der Compagnie. Art. XXVIII luidde n.l.: ‘Dat ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Eeredienst

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Eeredienst``] De militaire E. wordt zoowel in de garnizoensplaatsen als te velde gevierd; in het eerste geval gewoonlijk in kerken en slechts bij uitzondering onder den vrijen hemel als het aantal der troepen, die daaraan deel moeten nemen te groot is, om door de kerken opgenomen te worden. Te velde daa...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0006.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.