Zoek op

congregatie

de congregatie zelfst.naamw. (v.) Afbreekpatroon:   con - gre - 'ga - tie Herkomst:   «Frans 1) Groep mensen die bepaalde geloften hebben afgelegd (rooms-katholiek) en een door de paus goedgekeurd leven leiden. religie 2) Groep van door de paus ges...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/congregatie

CONGREGATIE

1) Geestelijke orde 2) Kerkvereniging 3) Vergadering 4) Zusterschap
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONGREGATIE/1

congregatie

vergadering
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Congregatie

Een congregatie (van het Latijnse woord congregare : bijeenbrengen, verenigen) kan in de rooms-katholieke Kerk verschillende betekenissen hebben : ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Congregatie

Congregatie

[Curie] - Het bestuursorgaan van de Heilige Stoel van de Rooms-katholieke Kerk bestaat onder andere uit Congregaties. Deze congregaties behartigen de belangen van de Kerk op een bepaald gebied, onder andere door het voorbereiden van documenten. De Romeinse Curie kent de volgende congregaties: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Congregatie_(Curie)

Congregatie

[benedictijnen] - Een congregatie bij de kloosterorde van de benedictijnen bestaat uit een aantal abdijen die onder een zogeheten abt-primaat ressorteren. Een benedictijnse congregatie is geen zelfstandige kloostercongregatie maar een federatie van kloosters, vaak uitgaand van een historisch belangrijk klooster dat voor de ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Congregatie_(benedictijnen)

Congregatie

[kloostergemeenschap] - Een congregatie is een Instituut van Godgewijd Leven. Dit is een vereniging van mannelijke of vrouwelijke religieuzen, die zich door geloften verbonden hebben aan een religieuze vereniging binnen de rooms-katholieke Kerk. Binnen de rooms-katholieke Kerk wordt onderscheid gemaakt tussen orden en congr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Congregatie_(kloostergemeenschap)

Congregatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), verzameling, vergadering, vereeniging [inzonderheid] van geestelijke personen).
*...GEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik congregeerde, heb gecongregeerd), verzamelen, verbroederen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Congregatie

Let op: Spelling van 1858 vergadering, bijzonder geestelijke verbroedering. Congregatia de propaganda fide, Lat., een gezelschap ter verbreiding van de Roomsch-Katholijke eeredienst, bekeeringsgezelschap (te Rome). Congregeren, vereenigen, verbroederen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Congregatie

(Lat.) 1.Kloostergemeenschap die door een bisschop is erkend en waarvan de leden eenvoudige geloften afleggen. De leden worden religieuzen genoemd en zijn te verdelen in zusters broeders (fraters), en priesters (paters). Zij houden zich vooral bezig met onderwijs, ziekenverpleging, bejaarden- en armenzorg. 2. Onderdeel van de pauselijke curie. 3. G...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10406

congregatie

vereniging van personen die de drie kloostergeloften (kuisheid, gehoorzaamheid, armoede) hebben afgelegd en overeenkomstig bepaalde, door de paus of plaatselijke bisschop goedgekeurde regels leven.benaming van later ontstane kloosterorde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Congregatie

(1) religieuze kloostergemeenschap met alleen eenvoudige (tijdelijke, daarna eeuwige) geloften (in tegenstelling tot een orde, die plechtige geloften kent);
(2) (Maria-)congregatie, kerkelijk goedgekeurde vereniging van leken met als doel speciale verering van Maria;
(3) bestuurslichaam van het Vaticaan, te vergelijken met een ministerie.
...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Congregatie

Een gemeenschap van religieuzen die geloften afleggen en volgens een bepaalde regel leven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11077

congregatie

godsdienstige vereniging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/congregatie

Congregatie

Lat. congregatio, gezelschap, vereniging; vereniging van personen binnen de katholieke Kerk die in tegenstelling tot de kloosterorden naar eenvoudige regels leeft; ook kloosters die verbonden zijn door dezelfde kloosterregel. Een kardinaalscongregatie is een groep kardinalen die door de paus is aangewezen om bepaalde kerkelijke zaken te regelen. ...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.