Zoek op

ELISIE

1) Het weglaten van een of meer klanken 2) Klinkeruitstoting 3) Taalfiguur 4) Taalkundig begrip 5) Taalkundige term 6) Uitlating 7) Uitstoting van een klinker 8) Weglaten van een onbeklemtoonde klinker uit een woord 9) Weglating 10) Weglating van een klinker 11) Weglating van een klinker aan het eind van een woord 12) Weglating van een letter 13) W...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ELISIE/1

Elisie

Het uitstoten van een zwakker geaccentueerde klank, meestal omwille van het metrum of het ritme Zie afaeresis, apocope en syncope. Bijvoorbeeld een versregel van H Roland Holst: `Dav`ring van lichtbazuinen`.
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_e.htm

Elisie

Elisie is het weglaten van een of meer klanken. Dit wordt met name veel gedaan in de poëzie. == Moderne poëzie == Elisie is een stijlfiguur waarbij een klank weg wordt gelaten, om bijvoorbeeld een beter metrum te krijgen. De weggelaten klank wordt veelal aangegeven met een apostrof (`). Het niet aangeven komt ook voor, al bevordert dat de leesb....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Elisie

elisie

Uitstoting, omwille van het ritme, van een klinker in een versregel. Wanneer de elisie plaatsvindt aan het eind van een woord, spreekt men van apocope, bijv.
 Toen ik, op mijn` geb...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

elisie

wegvallen van letter
Jaar van herkomst: 1669 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Elisie

zwak beklemtoonde klank wordt weggelaten zodat het gedicht beter 'loopt'
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

elisie

wegvallen van letter (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/elisie

Elisie

Elisie - van het Latijnse werkwoord 'elidere' = uitstoten -: het verkorten van woorden ter wille van het metrum. Men geeft dit meestal aan met een apostrof: b.v. 'and're' in plaats van 'andere'. Voorbeeld van elisie in de derde regel: NAAR HUYGENS Als mijn babbelzieke kapper mijn haren kapt En met de schaar de hele tijd om mij heen stapt, Verslijt ...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/213_Elisie.html

Elisie

[Literatuur] Onbeklemtoonde lettergreep door samenvoeging en/of weglaten om een beter metrum te krijgen, bijv. 'k zei
Gevonden op https://quizlet.com/112741763/begrippen-poezie-literatuur-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.