Zoek op

emancipatie

mensenrechten: streven naar of toekenning van gelijkrechtigheid. Bijv. tussen mannen en vrouwen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/emancipatie

emancipatie

de emancipatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [emɑnsiˈpa(t)si] Verbuigingen:   emancipatie|s (meerv.) streven naar gelijke rechten en zelfstandigheid Voorbeeld:   `de emancipatie van de vrouw` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'em...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/emancipatie

EMANCIPATIE

1) Bevrijding 2) Gelijkberechtiging 3) Gelijkstelling 4) Gelijkstelling voor de wet 5) Maatschappelijke ontvoogding 6) Meerderjarigheidsverklaring 7) Ontheffingen van bepalingen in de wet 8) Ontvoogding 9) Roldoorbreking 10) Streven naar gelijkheid 11) Toekenning van gelijke rechten 12) Vrijlating 13) Vrijmaking 14) Vrijmaking uit slavernij 15) Vri...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EMANCIPATIE/1

emancipatie

bevrijding uit beperkende rolpatronen; een gelijke en gelijkwaardige behandeling nastreven
Gevonden op

Emancipatie

Emancipatie (van het Latijnse emancipatio) is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. Dit kan via gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid of de formele toekenning van gelijke rechten, gelijkstelling voor de wet. Voorbeelden zijn vrouwenemancipatie en de emancipatie van Afro-Amerikanen in de Vereni...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Emancipatie

emancipatie

verwerven van gelijke behandeling door een groep mensen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Emancipatie

Let op: Spelling van 1914 Zie SLAVERNIJ.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Emancipatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), vrijverklaring (van slaven, lijfeigenen enz.); toekenning van gelijke regten, gelijkstelling voor de wet; ontheffing van vroeger bestaande beperkende bepalingen.
*...CIPEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik emancipeerde, heb geëmancipeerd), vrijmaken, ontheffen, gelijk stellen....
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

emancipatie

gelijkstelling voor de wet
Jaar van herkomst: 1503 (Claes Tw. 11 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Emancipatie

Let op: Spelling van 1858 de vrijmaking uit slavernij of lijfeigenschap, of uit de vaderlijke magt; bevrijding van voogdijschap enz. Emanciperen, vrijmaken, vrijlaten
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Emancipatie

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Letterlijk: zich bevrijden. Het streven naar gelijke rechten, bijvoorbeeld tussen man en vrouw.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

Emancipatie

Het zelfbewuster worden en opeisen van gelijke of gelijkwaardige rechten door voorheen achtergestelde groepen in de bevolking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

emancipatie

De manier waarop een persoon of groep mensen zich ontwikkelt tot zij niet meer van anderen afhankelijk is of zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Emancipatie

streven naar gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid, eerlijker maatschappelijke verhoudingen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Emancipatie

Het proces om te komen tot de ideale situatie waarbij het individu in staat is zelfstandig oordelen te vellen over de zin en zin te geven aan zijn eigen bestaan. Dit proces betreft het individu, zijn omgeving en de samenleving. Dit houdt verder in: de bevrijding van wettelijke, sociale, politieke, morele of intellectuele beperkingen, de toekenning ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

emancipatie

Het verkrijgen van dezelfde rechten en positie als alle anderen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Emancipatie

Emancipatie is het streven naar en de ontwikkeling van gelijke rechten en zelfstandigheid voor groepen die eerst werden gediscrimineerd. Deze gelijke rechten kunnen tot uiting komen door gelijkstelling voor de wet. Het woord emancipatie komt van het Latijnse woord emancipare. Dit stond bij de Romeinen voor het officiële proces waarbij de zoon uit ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Emancipatie

emancipatie

gelijkstelling voor de wet (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/emancipatie

Emancipatie

(maatschappelijke) vrijmaking.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Emancipatie

Gelijkberechtiging van joden. Als uitvloeisel van de Franse Revolutie hebben joden in grote delen van Europa gelijke (burger)rechten gekregen. In Nederland gebeurde dat in 1796. Formeel waren joden vanaf dat moment gelijkgesteld aan niet-joden. In de praktijk zou het nog lang duren voordat het onderscheid tussen joden en niet-joden op maatschappeli...
Gevonden op http://www.joodsmonument.nl/search/273990

emancipatie

ontwikkeling waarbij gestreefd wordt naar gelijke rechten vb: de emancipatie van de vrouw is bijna voltooid
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=emancipatie

Emancipatie

het proces van de geleidelijke verheffing van of bevrijding in dienst aan de ziel. Materieel bezien betekent het een gelijke te worden overeenkomstig een zekere standaard van beschaving. Spiritueel heeft het betrekking op het proces van geleidelijke bevrijding beginnend met luisteren, praten en herinneren eindigend in vriendschap en ten slotte over...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html

emancipatie

[Maatschappijwetenschappen] het op gelijke hoogte komen met andere mensen: gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijkwaardigheid verkrijgen; vrouwenemancipatie (feminisme) houdt in dat vrouwen in de samenleving dezelfde rechten en mogelijkheden krijgen als mannen
Gevonden op https://quizlet.com/12904889/mw-inl-hoofdstuk-2-benaderingswijzen-van-maats

Emancipatie

[Geschiedenis] Streven voor gelijke rechten voor een bepaalde groep mensen die zijn achtergesteld
Gevonden op https://quizlet.com/90559200/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.