Zoek op

emigratie

personen- en familierecht: vertrekken uit het eigen woonland met de bedoeling zich permanent in het buitenland te vesti ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/emigratie

emigratie

de emigratie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [emi'xra(t)si] Verbuigingen:   emigratie|s (meerv.) daad dat je eigen land verlaat om in een ander land te gaan wonen Voorbeelden:   `economische of politieke redenen voor emigratie`, `emigratie van boeren naar Ca...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/emigratie

emigratie

In zijn nieuwjaarstoespraak voor de radio, op 1 januari 1950, zei minister-president Willem Drees onder meer: “…een deel van ons volk moet het aandurven zoals in vroeger eeuwen zijn toekomst te zoeken in grotere gebieden dan in het eigen land”. De regering moedigde het emigreren aan om de druk te verminderen van de bevolkingsgroei, deels onts...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-nederland-vanaf-1945/emigr

EMIGRATIE

1) Landverhuizing 2) Ontruiming 3) Uitwijking 4) Verhuizing uit het eigen land 5) Vertrek naar het buitenland
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EMIGRATIE/1

emigratie

individuen die wegtrekken uit een populatie
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N8Ecosysteem/begrippenlijst.htm

Emigratie

Emigratie is de actie waarbij mensen hun geboorteland verlaten om zich in het buitenland te vestigen. Wanneer het gaat om de (historische) grootschalige emigratie van Europeanen naar populaire bestemmingen als de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, wordt ook wel gesproken van landverhuizing, al kan dat begrip in ruimere zin ook ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Emigratie

emigratie

De trek van mensen vanuit een land naar een ander land met de bedoeling zich daar (permanent) te vestigen. (Nederland 1994: 62.155)
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Emigratie

Het verhuizen uit een land, met het doel je in een ander land te vestigen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

Emigratie

Het uit je eigen land verhuizen naar een andere land om je daar te gaan vestigen
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

Emigratie

Vanuit jouw land gezien de stroom van mensen die jouw land verlaten.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

emigratie

Vertrek van een individu uit een bepaald gebied.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

emigratie

links op internet:
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encye.htm

Emigratie

Alle personen die aangifte doen van het feit dat zij voor een bepaalde tijd Nederland verlaten. Aan het uitschrijvingscriterium wordt voldaan als de verwachte verblijfsduur in het buitenland in het jaar volgend op het vertrek ten minste acht maanden bedraagt.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10011

Emigratie

Vertrek van personen naar het buitenland.
Tot en met september 1994 werd men uit het persoonsregister afgevoerd wanneer men Nederland voor langer dan 360 dagen dacht te verlaten. Met ingang van oktober 1994 geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland in het jaar volgend op het vertrek ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier st...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10020

emigratie

uitwijking
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10142

emigratie

Vertrek uit een woonplaats, natuurlijke omgeving of land om ergens anders te gaan leven of wonen.
Categorie: Functionele activiteiten > migratie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Emigratie

Mensen die uit Nederland weg gaan om in het buitenland te gaan wonen zijn emigranten. Deze mensen gaan voor lange tijd weg en komen voorlopig niet meer terug. Tenminste, dat is de bedoeling.
Ze gaan in het buitenland wonen. Ze verwachten daar iets te vinden, wat ze in Nederland niet hebben. Bijvoorbeeld: rust in Noorwegen. Werk met een goed sala...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10664

emigratie

het verlaten van een land om je elders te vestigen
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10675

emigratie

De stroom van mensen die vanuit Nederland in het buitenland gaan wonen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Emigratie

Vertrek naar het buitenland.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Emigratie

Emigration > een land verlaten om zich elders permanent te vestigen. In tegenstelling tot immigratie
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10965
Geen exacte overeenkomst gevonden.