Zoek op

empowerment

de eigen capaciteiten benutten en ontwikkelen om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief mee gestalte te geven aan het eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt
Gevonden op

empowerment

Empowerment is een vorm van zelfsturing, hetzij door medewerkers van een organisatie onderling, hetzij door medewerkers in samenwerking met klanten, partners, en waarbij:· zelfstandig (team-)doelen worden gesteld en beslissingen worden genomen binnen aangegeven kaders;· zelf de verantwoordelijkheid wordt gedragen voor eigen prestaties;
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Empowerment

Empowerment verwijst naar het delen van macht en (schaarse) bestaansmiddelen, en de weloverwogen inspanningen van sociale groepen – en hun individuele leden – om hun eigen bestaan in handen te nemen en hun levensomstandigheden – gaande van individuele vaardigheden en zelfvertrouwen tot materiële welvaart en maatschappelijke en politieke part...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

empowerment

Dit Engelse woord, dat letterlijk betekent `iemand tot iets in staat stellen` en dat in het Nederlands meestal onvertaald blijft, wordt veel gebruikt door ontwikkelingsorganisaties, vrouwenbeweging e.d. om aan te geven dat het streven is de doelgroep in staat te stellen zelf de problemen op te lossen en de vervulling van rechten en basic needs op t...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Empowerment

Het werkwoord ‘to empower’ betekent: ’in staat stellen’. Het heeft alles te maken met kracht en met macht. Dat is ook de essentie van het begrip. De armste groepen in ontwikkelingslanden - en vrouwen zijn daarbij in de meerderheid - moeten meer zeggenschap krijgen over hun eigen situatie om aan de armoede te kunnen ontsnappen.Uit onderzoek ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10596

Empowerment

Proces waarbij mensen of groepen meer invloed krijgen over gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor hen zijn. Binnen de gezondheidszorg: het versterken van de positie van de patiënt-patiëntenorganisaties zodat deze in staat is-zijn een gelijkwaardige rol te vervullen op micro-, meso- en macroniveau.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Empowerment

Het delegeren van bevoegdheden naar het lagere kader en medewerkers.
Gevonden op http://www.floor.nl/management/empowerment.html

Empowerment

Maatregelen die worden genomen om werknemers te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te dragen.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/E

Empowerment

Empowerment is een vorm van zelfsturing, hetzij door medewerkers van een organisatie onderling, hetzij door medewerkers in samenwerking met klanten, partners, e.d. en waarbij: 1) zelfstandig (team-)doelen worden gesteld en beslissingen worden genomen binnen aangegeven kaders;2) zelf de verantwoordelijkheid wordt gedragen voor eigen prestaties;
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Empowerment

Iemand meer “macht” geven op verschillende mogelijke manieren: door bevoegdheden aan iemand te delegeren, door iemand te betrekken bij het beslissingsproces, door iemand meer autonomie te geven enz.
Gevonden op http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/nieuws/vr/pdf/glossarium.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.