Zoek op

epistemologie

Zie kennisleer .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/epistemologie

epistemologie

de epistemologie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [epistemolo'xi] wetenschap die alles over kennis en het weten bestudeert filosofie Synoniemen:   kennistheorie, kennisleer © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'epistemologie' komt voor in de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/epistemologie

EPISTEMOLOGIE

1) Kennisleer 2) Leer van de kennis 3) Leer van de wetenschap
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EPISTEMOLOGIE/1

epistemologie

Tak van de filosofie die de aard, oorsprong, beperkingen en geldigheid van menselijke kennis bestudeert.
Categorie: Vakgebieden > filosofie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Epistemologie

Wijsgeren blijven zich de totaliteit van de vragen stellen, maar deze houding heeft 3 basisproblemen: (1) factische of speculatieve vraag naar de aard van de werkelijkheid, (2) ethisch-politieke vraag naar het reguleren van het menselijk handelen, (3) de epistemologische of kentheoretische vraag: namelijk de eerste twee vragen kunnen beantwoorden, ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

Epistemologie

Filosofische discipline die de oorsprong, aard en reikwijdte van onze kennis onderzoekt. Ook wel kenleer, kennisleer of kennistheorie genoemd.
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/epistemologie.html

Epistemologie

kenleer, leer van de manier(en) waarop we tot betrouwbare kennis kunnen komen.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Epistemologie

of kennistheorie Een belangrijk onderdeel van de filosofie is de kennistheorie of de epistemologie. Het gaat in de kennistheorie om de vraag hoe de mens tot kennis komt en ook om de vraag hoe betrouwbaar die kennis dan is. Het gaat om de vragen: ¡§How we know and how we know we know¡¨. In het Verlichtingsdenken erkent men wel dat de mens kennis...
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Epistemologie

Gevormd van Gr. episteme (kennis) + logia (verhandeling). Leer betreffende het wezen, de methoden en de grenzen van de menselijke kennis, syn. Kenleer, kennisleer, wetenschapstheorie (Van Dale).
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Epistemologie

(v.) [gevormd van Gr. Epistèmè (kennis) + -logia (verhandeling)], leer betreffende het wezen, de methoden en de grenzen van de menselijke kennis.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.