Zoek op

management

het management zelfst.naamw.Uitspraak:   ['mɛnədʒmənt] 1) mensen die leiding geven aan een bedrijf of organisatie 2) manier waarop een proces of organisatie wordt geleid Voorbeeld:   `watermanagement` © Kernerman Dictionaries. SpellingC...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/management

MANAGEMENT

1) Bedrijfsleiding 2) Beheer 3) Beleid 4) Bestuur 5) Directie 6) Goed beheer 7) Het besturen van een onderneming 8) Leider 9) Leiding 10) Leiding van een organisatie 11) Politiek 12) Staf
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MANAGEMENT/1

Management

Management (Engels leenwoord, mogelijk afgeleid van de latijnse uitdrukking manu agere, `aan de hand leiden`, het Italiaanse maneggiare `mennen` of de oud-Franse term mesnagement-ménagement `de kunst van het dirigeren, leiden`) is het besturen van een onderneming of organisatie. Het doel van management is het (her)formuleren en bereiken van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Management

management

• [bedrijfskunde] de leiding van een organisatie, de verzameling managers. • [bedrijfskunde] de activiteit van het besturen van een organisatie. •[1] bedrijfsleiding, bestuur, directie, leiding •[2] administratie, beheer
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/management

management

De leiding van een organisatie die, via het voorbereiden, coördineren en auditen van de personele en materiële middelen, vooraf vastgestelde doelen en doelstellingen tracht te bereiken.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

management

leidinggevende arbeid
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

management

bestuur van een onderneming
Jaar van herkomst: 1970 (Recht voor raap )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

management

Te gebruiken in algemene zin voor het organiseren, leiden en uitvoeren van de activiteiten van een persoon, groep, organisatie of onderneming en het beheer van de menselijke en materiële hulpmiddelen; belangrijk is vooral het toepassen van richtlijnen in plaats van het formuleren daarvan. Gebruik `bestuur` wanneer het in de eerste plaats gaat ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Management

Onder te verdelen in operationeel (concrete zaken), tactisch (heden en nabije toekomst) en strategisch management (toekomstig beleid, lange termijn).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10613

management

leiding (v.e. bedrijf, instelling enz.)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

management

bestuur van een onderneming (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/management

Management

Leiding geven aan een onderneming. De mensen die leiding geven aan een onderneming.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

management

wie zegt wat er moet gebeuren vb: de directeur hoort bij het management Synoniem: leiding
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=management

Management

Besturing; leiderschap; het besturen van menselijke activiteiten. Dit omvat planning en 'control' (vooraf en achteraf). Zie `Leiding`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Management

Een samenstel van activiteiten sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden, waarbij de accenten worden gelegd afhankelijk van de functie en de positie van de manager.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

management

[Nederlands] het besturen van een onderneming (bedrijf)
Gevonden op https://quizlet.com/24306231/nederlands-flash-cards/

management

[Management-en-organisatie] omvat het bepalen van doelstellingen van de organisatie, het plannen, het organiseren, het geven van leiding en het controleren
Gevonden op https://quizlet.com/98854089/management-en-organisatie-begrippen-hoofdstuk-
Geen exacte overeenkomst gevonden.