Zoek op

erfpacht

vastgoedrecht: zakelijk recht waardoor degene die het geniet (de erfpachter) een onroerend goed, vaak een stuk grond of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=erfpacht

erfpacht

zakenrecht: zakelijk recht dat een erfpachter de bevoegdheid geeft andermans onroerende zaak (stuk grond of akker) - doorgaans ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/erfpacht

erfpacht

de erfpacht zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['ɛrfpɑxt] Verbuigingen:   erfpacht|en (meerv.) huurrecht voor grond of gebouwen dat overgaat op je erfgenamen Voorbeeld:   `Het pand is eigendom van de gemeente en wij hebben het in erfpacht.` © Kernerman...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/erfpacht

ERFPACHT

1) Doorlopende huurovereenkomst 2) Emfytensis 3) Erfelijk leen 4) Erfhuur 5) Grondhuur 6) Huurrecht dat overgaat op je erfgenamen 7) Recognitie 8) Te betalen bedrag voor het gebruik van de grond
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ERFPACHT/1

Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht, een vorm van pacht waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft (of de pacht opzegt). De erfpachter heeft in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar. Hij mag de grond in erfpacht voorzien van een opstal en de erfpachter heeft het recht het erfpachtrecht (inclusief ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Erfpacht

erfpacht

Erfpacht is het recht om een stuk grond van een ander te gebruiken. De erfpachter (gebruiker) heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar, maar mag niets doen dat de waarde van de grond zou doen verminderen. Voor de erfpacht betaalt u de eigenaar een canon
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Erfpacht

Berust er een erfpacht op het pand dat u op het oog heeft? Let dan even goed op. Erfpacht is een bijzondere vorm van pacht waarbij de pacht niet stopt als de verpachter sterft (of de pacht opzegt). De erfpachthouder heeft daardoor in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar. Opstal De erfpachthouder heeft te...
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/erfpacht/

Erfpacht

Let op: Spelling van 1914 Zie GRONDPOLITIEK.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Erfpacht

Sommige huizen staan op grond die bijvoorbeeld eigendom van de gemeente is. Hiervoor betaalt de eigenaar van het huis dat op deze grond gebouwd is jaarlijks een bepaald bedrag, de zogenaamde erfpacht canon. ()
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/erfpacht.htm

Erfpacht

Een recht op een stuk grond van een ander, meestal van de gemeente.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Erfpacht

Als de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10265

Erfpacht

Het zakelijk gebruiksrecht voor een stuk grond dat niet in eigendom is. De vergoeding hiervoor noemt men erfpachtcanon.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10267

erfpacht

pacht waarvan de duur niet is verbonden aan het leven van de pachter; de jaarlijkse pachtsom kon in geld zijn, maar ook in natura, bijvoorbeeld granen of vee.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Erfpacht

Als de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Erfpacht

Zakelijk recht om gedurende beperkte of onbeperkte tijd het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, tegen voldoening van een jaarlijkse pacht of canon, te voldoen in geld of in vruchten. Kan worden verkregen door overeenkomst, testament of verjaring, maar moet worden ingeschreven in openbare registers op het kadaster...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Erfpacht

Het zakenrechtelijke recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft tot het gebruik van een onroerende zaak, bijvoorbeeld grond, die eigendom is van een ander. Veel voorkomend in grote steden waarbij de grond onder een woning eigendom is van de gemeente. De looptijd van het recht is meestal beperkt tot een vooraf bepaalde termijn maar kan ook eeuwigd...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

Erfpacht

Dit is een zakelijk recht. Het is een vorm van pacht waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft (of de pacht opzegt). De erfpachthouder heeft daardoor in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar. Hij heeft ook het recht de grond die hij in erfpacht heeft te voorzien van een opstal en deze opstal ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Erfpacht

Niet alle woningen in Nederland staan op 'eigen grond'. Veel woningen zijn gebouwd op grond die gepacht is. De eigenaar van de grond is vaak de gemeente. Voor het gebruik van de grond betaalt de eigenaar van de woning erfpacht.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/hypotheken-abc/e.html

Erfpacht

Erfpacht is het recht van iemand om gebruik te maken van een stuk grond (en de daarop staande bebouwing) terwijl dat niet zijn eigendom is. De gebruiker van de grond wordt erfpachter genoemd. De grond blijft eigendom van de erfverpachter. Een recht van erfpacht moet via de notaris worden gevestigd. Dat heet dan een erfpachtakte. In de akte kunnen e...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/erfpacht/
Geen exacte overeenkomst gevonden.