Zoek op

mystiek

(Grieks: de ogen of lippen sluiten) Het streven naar en de ervaring van het opgaan van de mens in God. Mystiek komt in alle religies voor.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/mystiek

mystiek

mystiek bijv.naamw.Uitspraak:   [mɪs'tik] geheimzinnig en onverklaarbaar Voorbeelden:   `Open je hart voor een mystieke ervaring waarin God zijn wezen aan je kan openbaren.`, `een synthese van het oosterse mystieke denken en westers materialisme` © Kernerman Dict...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mystiek

MYSTIEK

1) Duister 2) Geheim 3) Geheimzinnig 4) Geheimzinnig en onverklaarbaar 5) Geheimzinnigheid 6) Mysticisme 7) Mystisch 8) Raadselachtig 9) Transcendent 10) Verborgen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MYSTIEK/1

Mystiek

Mystiek (van het Griekse μυστικός, mystikos, `geheimzinnig`) betreft het hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging van de ziel met God. De term mystiek verwijst ook naar de achterliggende leer over kennis en persoonlijke ervaringen van toestanden van bewustzijn voorbij de normale menselijke perceptie. Zie ook mysticisme. =.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mystiek

Mystiek

Streven naar persoonlijke vereniging met het goddelijke.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Mystiek

(Let op: oude spelling) een geestesrichting, die al het aardse voor werking van geheime natuurkrachten aanziet; maar niet als het occultisme deze zoekt na to vorsen. Tegenwoordig vormt de mystieke richting een afzonderlijke tak van de metaphysica, die zich van de natuurwetenschappelijke tak van het zuivere occultisme afkeert.
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

mystiek

Term ter aanduiding van een aantal uiteenlopende verschijnselen op religieus gebied dat tot doel heeft het onderscheid tussen de mens en God (of de als goddelijk opgevatte wereld) op te heffen.
In het neoplatonisme, de overheersende filosofie van de 3e tot de 6e eeuw, is het streven naar de vereniging van de menselijke, onsterfelijke geest met h...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

mystiek

geheimzinnig
Jaar van herkomst: 1780-1781 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Mystiek

Er zijn twee betekenissen: 1) Het streven om een rechtstreekse eenheid te vinden met de uiterste werkelijkheid van ‘het goddelijke’. Dit geschiedt door middel van een onmiddellijk aanvoelen, inzicht of een ogenblikkelijke verlichting. 2) Een vage speculatie zonder basis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

Mystiek

Bijzondere vereniging in gebed en beschouwing met God; mystici, zoals Johannes van het Kruis en Ruusbroec, beschrijven deze vereniging in termen van zuivering, gevolgd door verlichting en tenslotte totaal opgaan in God.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

mystiek

geheimzinnig (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/mystiek

Mystiek

streven naar eenwording of (besef van) eenheid met het goddelijke of transcendente.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

mystiek

niet te verklaren, je snapt niet wat het betekent vb: er waren mystieke krachten aan het werk Synoniemen: geheimzinnig raadselachtig duister mysterieus Tegenstelling: ondubbelzinnig
wat te maken heeft met het goddelijke vb: Jojanneke had een mystieke ervaring
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=mystiek

Mystiek

[Geschiedenis] Het aantonen van God door middel van visioenen of ervaringen.
Gevonden op https://quizlet.com/68038885/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.