Zoek op

fondsenwerving

fondsenwerving zelfst.naamw. het bijeenbrengen van geld voor een bepaald doel Bron: Wikiwoordenboek - fondsenwerving. SpellingCorrect gespeld: 'fondsenwerving' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 2 definities op Encycl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fondsenwerving

Fondsenwerving

Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat een niet-gouvernementele organisatie (of andere organisatie zonder winstoogmerk) onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor haar activiteiten. De fondsen die worden verworven kunnen bijvoorbeeld bestaan uit kleine donaties van particulieren, inkomsten uit loterijen, subsidies van overheden...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fondsenwerving

Fondsenwerving

Dit wil zeggen wanneer men geld inzamelt voor bijv. een goed doel.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/F
Geen exacte overeenkomst gevonden.