Zoek op

fotosynthese

de fotosynthese zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['fotosɪntezə] (in bladeren van planten) proces waarin koolstofdioxide (CO2) en water worden omgezet in suikers onder invloed van licht biologie © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'fotosynthese' kom...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fotosynthese

Fotosynthese

proces, waarbij water en koolstofdioxide met behulp van het zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N5energie/begrippenlijst.htm

Fotosynthese

proces, waarbij water en koolstofdioxide met behulp van het zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Vwo6/Planten/begrippenlijst.htm

fotosynthese

Reactie waarbij planten koolstofdioxide en water onder invloed van zonlicht omzetten in glucose en zuurstof. (ook wel koolstofassimilatie genoemd) 6CO2 + 6H2O --> C6H12O6 + 6O2
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

fotosynthese

• [biologie] een proces waarbij organismen energie uit zonlicht omzetten in chemische energie.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/fotosynthese

fotosynthese

Proces, waarbij water en koolstofdioxide met behulp van het zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose. Virtuele les - fotosynthese - KUN.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Fotosynthese

De vorming van koolhydraten en zuurstof uit water en koolstofdioxide door planten en algen onder invloed van zonlicht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

Fotosynthese

Het proces - in levende organismen zoals bladeren - waarbij koolstofdioxide uit de lucht en water onder invloed van zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10306

fotosynthese

Het proces waarbij planten van koolstofdioxide, water en licht zuurstof en glucose maken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10346

Fotosynthese

Fotosynthese Groene planten en, ook de anders gekleurde, zeewieren zijn in staat met behulp van zonlicht als energiebron koolzuurgas en water om te vormen tot suikers. Op basis van die suikers maken ze allerlei verbindingen waarmee ze zichzelf kunnen opbouwen. Bij dit proces, dat fotosynthese heet, komt zuurstof vrij, dat in het water en in de luch...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Fotosynthese

Reactie in planten waarbij met behulp van stralingsenergie van de zon organisch materiaal wordt geproduceerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

fotosynthese

vorming van glucose uit koolstofdioxide en water door planten onder de invloed van licht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Fotosynthese

vorming van koolhydraten uit koolzuur en water door planten onder invloed van licht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10729

fotosynthese

Def.: synthese van organische stof uit koolstofdioxide en water door levende organismen onder invloed van licht met behulp van fotochemische reactieve pigmenten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Fotosynthese

Fotosynthese is een biochemisch proces waarbij licht als energiebron wordt gebruikt om kooldioxide en water als grondstoffen om te zetten in suikers
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10941

Fotosynthese

Fotosynthese of de ombouw van zonlichtenergie naar stockeerbare chemische energie door o.a. cyanobacteria, wieren en groene planten (=autotrofen). Fotosynthese bestaat uit 2 deelprocessen lichtreacties en donkerreacties. Lichtreacties: lichtenergie wordt gebruikt voor het genereren van ATP-moleculen en energie opgeslagen in gereduceerde intermediai...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/nol.php

Fotosynthese

Het proces waarbij water en koolstof dioxide omgezet worden in koolwaterstoffen.Dit vindt plaats wanneer chlorofyl door zonlicht wordt geactiveerd. tijdens dit proces komt zuurstof vrij. Alleen planten en een aantal micro-organismen kunnen fotosynthese uitvoeren.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

Fotosynthese

Groene planten en, ook de anders gekleurde, zeewieren zijn in staat met behulp van zonlicht als energiebron koolzuurgas en water om te vormen tot suikers. Op basis van die suikers maken ze allerlei verbindingen waarmee ze zichzelf kunnen opbouwen. Bij dit proces, dat fotosynthese heet, komt zuurstof vrij, dat in het water en in de lucht terecht ko...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000044.ht

Fotosynthese

Groene planten zijn in staat om vijf procent van alle zonne-energie die op hun groene delen valt, vast te houden in suikers. Als `afvalproduct` produceren ze daarbij zuurstof. We noemen dit hele omzettingsproces fotosynthese. Hoe verloopt dit typisch aardse proces? Voorwaarden voor leven
Vrijwel alle levende wezens op aarde hebben zuurstof nodi...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000924.html

Fotosynthese

Proces dat zich in de bladeren afspeelt: door middel van licht, CO2 en water worden suikers gevormd, die de boom nodig heeft voor groei.
Gevonden op http://www.simonstuinenboomzorg.nl/index.html?b_termen

Fotosynthese

Fotosynthese is een belangrijk biochemisch proces waarbij planten, algen en bacteriën een deel van het licht als energiebron gebruiken om koolstofdioxide en water om te zetten in suikers, zoals glucose. Deze laatste kan dan verder dienen als bouwsteen voor andere organische verbindingen (zoals cellulose), of als brandstof. Fotosynthese is ook vera...
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Fotosynthese

[Aardrijkskunde] Het onder invloed van zonlicht omzetten van water en koolzuurgas in suiker en zuurstof door planten en bomen
Gevonden op https://quizlet.com/112044699/aardrijkskunde-flash-cards/

Fotosynthese

Het proces waarin met behulp van zonlicht in de chloroplasten van planten suikers worden geproduceerd.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon

fotosynthese

proces waarbij water en koolstofdioxide met behulp van zonlicht worden omgezet in suikers (glucose). Dit gebeurt in planten (bladgroenkorrels).
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.