Zoek op

fundament

rechtswetenschap: grondslag; de basis of grondslag geven, baseren op. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/fundament

fundament

het fundament zelfst.naamw.Uitspraak:   [fʏnda'mɛnt] Verbuigingen:   fundament|en (meerv.) 1) constructie waarop iets steunt constructie Voorbeeld:   `Als het fundament van je huis niet goed is, verzakt je huis.`Synoniem:   fundering ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fundament

FUNDAMENT

1) Basis 2) Basisbeginsel 3) Basislijn 4) Beginsel 5) Bouwfundament 6) Fundering 7) Grond 8) Grondbeginsel 9) Grondbegrip 10) Grondgedachte 11) Grondlaag 12) Grondlijn 13) Grondregel 14) Grondslag 15) Grondsteen 16) Grondstelling 17) Grondvest 18) Grondvesting 19) Hoekstelling 20) Laagste deel 21) Metselwerk onder de grond 22) Onderbouw 23) Onderbo...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FUNDAMENT/1

fundament

•de basis waarop een huis wordt gebouwd. •de basis waarop verder gewerkt kan worden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/fundament

Fundament

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. zie FONDAMENT.
*...DATIE, v. (...ën), stichting, gesticht; beurs, fonds (tot zeker doel aangewezen).
*...GEREN, ow. [gelijkvloeiend] (ik fungeerde, heb gefungeerd), waarnemen, verrigten; defungeren, uit een ambt treden, zijne functiën nederleggen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0009.htm

Fundament

Let op: Spelling van 1858 fundamentum, Lat., de grond, grondslag. Fundamenteel, grondig, uit den grond; fundamentele wet, grondwet, welke met toestemming van alle standen des rijks gemaakt wordt. Fundamenten, de grondslagen, eerste beginselen. Fundatie, stichting, gronding, grondlegging. Fundator, stich...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

fundament

Plaats waar het raam met de vorm erin wordt neergelegd (cilinderpers, soms in nokken) of weggehangen (degelpers, op nokken, en onder een klem). Bij sommige proef- en cilinderpersen wordt de vorm zonder raam, vanaf de galei in de vormplaat gelegd en daarin opgesloten.
Gevonden op http://www.de-proefpers.nl/graf/w/vor02.html

fundament

grondslag (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/fundament

fundament

waarop het steunt vb: het fundament van dit gebouw is niet zichtbaar Synoniem: basis
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=fundament
Geen exacte overeenkomst gevonden.