Zoek op

Criteria

(in het kader van de inspectie) In de inspectiemethode worden drie criteria onderscheiden:
gedocumenteerd; er i s sprake van een deugdelijke en volledige beschrijving
Deugdelijk: helder, inzichtelijk, goed leesbaar, actueel
volledig: alle relevante aspecten zijn benoemd
geschikt (passend); technische onderdelen voldoen aan de stand van ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10186
Geen exacte overeenkomst gevonden.