Zoek op

fundering

strafrecht: rechtsgronden waarop de beweringen zijn gebaseerd. Bijv. de straf van de verdachte is gebaseerd op het geldend ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/fundering

fundering

de fundering zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [fʏnˈderɪŋ] Verbuigingen:   fundering|en (meerv.) constructie waarop iets steunt Voorbeelden:   `betonfundering`, `De fundering van de meeste huizen in Amsterdam bestaat uit heipalen.`Synoniem:   fun...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fundering

FUNDERING

1) Basement 2) Basis 3) Basislijn 4) Begin van een huis 5) Begin van een huis crypt.) 6) Beginsel 7) Bouwfundament 8) Deel van een gebouw 9) Fundament 10) Fundatie 11) Grondgedachte 12) Grondlijn 13) Grondslag 14) Grondslag van een bouwwerk 15) Grondstelling 16) Onderbouw 17) Onderbouw van een huis 18) Onderdeel van een huis 19) Onderslag 20) Onder...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FUNDERING/1

Fundering

Het woord fundering kan ook figuurlijk gebruikt worden, dan betekent het grondslag of uitgangspunt. Ook bij wegen en spoorlijnen is sprake van een fundering. Een synoniem daarvoor is "grondvesten", en dat kan ook figuurlijk zijn. Men onderscheidt verschillende soorten funderingen afhankelijk van de aard en het gewicht van de te bouwen constructi.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fundering

Fundering

Op een rots kan meteen gebouwd worden, zonder fundering. Die gelegenheid doet zich in Nederland niet vaak voor, daarom is hier steeds en beperkte of heel forse fundering nodig. Met de misleidende term 'fundering op staal' wordt bedoeld dat een fundament direct gemetseld is op een ondergrond die daar...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Fundering

fundering

De fundering is de draagconstructie waarop een gebouw geplaatst wordt, meestal onder het maaiveld gelegen. - Rechtstreekse fundering (fundering op staal, strokenfundering). Meest gebruikte methode (in het gele gebied van de tekening rechts), nl. wanneer de draagkrachtige laag (vaste grondslag) niet te diep onder het maaiveld ligt. Slechte bovengron...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Fundering

Betonnen of gemetselde constructie op palen of op zand, waarop een bouwwerk is afgesteund zodat geen verzakking optreedt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Fundering

Ondergrondse of althans verlaagd gelegen ondersteuning van een gebouw, waarop het fundament wordt opgetrokken. In hoofdzaak drieërlei: - fundering op staal, dat wil zeggen onmiddellijk op de voldoende harde bodem of op een hiervoor gespreide betonlaag. - roosterfundering, waarbij op de ongeroerde grond een roosterwerk van houten ribben en plat... ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10799

Fundering

De fundering is dat deel waarop de constructie rust en waarop het hele gewicht en de krachten die erop worden uitgeoefend door neerslag worden doorgegeven aan de ondergrond.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10886

fundering

constructie waarop iets rust vb: de fundering van het huis zit onder de grond
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=fundering

Fundering

De fundering is vaak niet één geheel, maar een samenstel van meerdere funderingen. Er zijn meerdere typen funderingen. Bekend zijn: stijve funderingen (beton en zandcement) flexibele funderingen (puin, hoogovenslakken, AVI-slakken, steenslag, bitumineuze materialen)
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Fundering

fundering

[Techniek] Draagstructuur, gegoten uit beton, waarop een gebouw rust.
Gevonden op https://quizlet.com/107453612/techniek-schakeltaal-flash-cards/

Fundering

[Nederlands] Ondergrondse constructie
Gevonden op https://quizlet.com/122996542/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.