Zoek op

Gebruikswaarde

In de klassieke- en vooral marxistische economie is de gebruikswaarde het nut dat een consument ontleent aan de consumptie van een goed (economie); de "behoefte"-bevredigende kracht van een goed of dienst in de klassieke politieke economie. In Marx zijn kritiek op de politieke economie heeft elk product, waar arbeid in zit, een waarde en een geb.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruikswaarde

Gebruikswaarde

de som van alle middelen die nodig zijn om een produkt of dienst zijn functie te laten vervullen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336

Gebruikswaarde

de gebruikswaarde (van een openruimtegebied) wordt bepaald door het belang van het gebied voor de woonkwaliteit van de omgeving (als toegankelijke groene ruimte) en-of de economische waarde als landbouwgebied. (Openruimtestructuur, § 4.4.4)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

Gebruikswaarde

De waarde die een zaak voor de gebruiker, gelet op het gebruik dat hij ervan maakt, vertegenwoordigt. Het bedrag hiervan is doorgaans hoger dan het bedrag dat bij verkoop ervan worden verkregen. Indien vervanging mogelijk is, is de gebruikswaarde veelal gelijk aan de vervangingswaarde. ~ Zie ook: Dagwaarde, Vervangingswaarde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Gebruikswaarde

De waarde die een zaak voor de gebruiker, gelet op het gebruik dat hij ervan maakt, vertegenwoordigt. Het bedrag hiervan is doorgaans hoger dan het bedrag dat bij verkoop ervan worden verkregen. Indien vervanging mogelijk is, is de gebruikswaarde veelal gelijk aan de vervangingswaarde. Zie ook `Dagwaarde`, `Vervangingswaarde`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.