Zoek op

Gedragstoezicht

Toezicht gericht op het bevorderen van een ordelijk en transparant marktproces, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en in dat verband bescherming van de consument (transparantie, voorlichting). Kernonderdelen zijn aspecten als het toezicht op de organisatie vaneffectenmarkten, het effectentypisch gedragstoezicht en het toezicht informatievoor...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Gedragstoezicht

De door de Wet op het financieel toezicht (Wft) beoogde consumentenbescherming wordt gerealiseerd door middel van een wettelijke borging van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van financiële dienstverlening. Deze kenmerken zien enerzijds op wat een financiëledienstverlener moet zijn (deskundig en betrouwbaar), anderzijds op wat hij moet...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Gedragstoezicht

Zie: Gedragstoezicht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Gedragstoezicht

Toezicht dat het gedrag van de financile dienstverlener op de financile markt betreft en dat gericht is op onder meer de betrouwbaarheid, deskundigheid, transparantie en zorgplicht van de financile dienstverlener. De door de Wet op het financieel toezicht (Wft) beoogde consumentenbescherming wordt gerealiseerd door middel van een wettelijke borging...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.