Zoek op

taxonomie

de taxonomie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [tɑksono'mi] Verbuigingen:   taxonomie|ën (meerv.) hiërarchisch ingedeelde ordening Voorbeelden:   `een taxonomie van planten`, `een taxonomie van dieren` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld:...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/taxonomie

TAXONOMIE

1) Biologische rangschikking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TAXONOMIE/1

taxonomie

De ordening en naamgeving van de soorten. Vooral de Zweed Linnaenus heeft bijgedragen aan het opzetten van een systematisch systeem voor de naamgeving.
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

taxonomie

Ordening en naamgeving van soorten. zie ook Linnaeus.
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

taxonomie

Taxonomie is de wetenschap van het indelen van individuen of objecten in groepen (taxa, enkelvoud taxon). Met de term taxonomie kan zowel de methode worden bedoeld die bij het indelen wordt toegepast, als de hiërarchische ordening die het resultaat ervan is. Synoniem voor taxonomie zijn systematiek en classificatie.
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

Taxonomie

Taxonomie is de wetenschap van het indelen van individuen of objecten in groepen (taxa, enkelvoud taxon). Met de term taxonomie kan zowel de methode worden bedoeld die bij het indelen wordt toegepast, als de hiërarchische ordening die het resultaat ervan is. Zo`n hiërarchische ordening, maar ook de activiteit om tot zo`n ordening te komen word.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Taxonomie

taxonomie

• [wetenschap] de tak van wetenschap die zich bezig houdt met het vinden, beschrijven, indelen en benoemen van levende wezens. Al dan niet hetzelfde als systematiek. • [biologie] een indeling van een bepaalde groep van levende wezens, gemaakt door een taxonoom. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/taxonomie

taxonomie

Ordening van de organismen volgens overeenkomst in kenmerken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Taxonomie

Rubricering van begrippen volgens een bepaalde hiërarchie, met het doel om gegevens over personen, organisaties, gebeurtenissen en dingen te clusteren in (hiërarchische) groepen om ze vervolgens gemakkelijk te identificeren, te bestuderen en terug te vinden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10326

Taxonomie

Een taxonomie definieert objectklassen en de onderlinge relaties in een hiërarchisch opgebouwd systeem. Taxonomieën worden in informatiebeheer bijvoorbeeld gebruikt in thesauri om informatie of objecten beter te kunnen identificeren, ordenen en terugvinden. Zie ook: Thesaurus, Folksonomie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

Taxonomie

De systematische indeling van het planten- en dierenrijk in orden, suborden, families, geslachten en soorten, alsmede de (wetenschappelijke) benaming van deze groepen . Zie ook taxonomische indeling fruitgewassen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10380

Taxonomie

tak van wetenschap waarbij soorten op basis van gemeenschappelijke kenmerken worden ingedeeld in geslachten, de geslachten weer in families, en deze weer in nog grotere groepen. Vroeger gebeurde deze indeling vooral gebaseerd op morfologische kenmerken, tegenwoordig speelt genetica ook een belangrijke rol. Een andere veel gebruikte naam voor taxono...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10457

Taxonomie

theorie en praktijk aangaande het klasseren van organismen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10729

Taxonomie

Leer van de systematische indeling van planten en dieren (z.o. systematiek, binominaal stelsel)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

taxonomie

Def.: studie of leer van de onderliggende verwantschap van organismen. Toelichting: Het classificeren van planten- en dierensoorten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Taxonomie

classificatie systematische indeling indeling in categorieën aan de hand van internationaal erkende maatstaven. Taxis rangschikking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11177

Taxonomie

De theorie en praktijk van de classificatie van organismen; deel van de systematiek, de studie van de soorten en diversiteit van organismen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/25756144

Taxonomie

Een taxonomie is een structuur die het mogelijk maakt om content over personen, organisaties, gebeurtenissen en dingen te clusteren in (hiërarchische) groepen om ze gemakkelijk te identificeren, te bestuderen en terug te vinden.
Taxonomieën zijn, samen met het definiëren van metadata en integratie, de meest kritische componenten van content m...
Gevonden op http://www.iak.be/new/iakdownloads/internetglossarium.doc

taxonomie

de theorie en praktijk van het beschrijven, het benoemen en het classificeren van organismen (zie systematiek).
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&selected=defini

taxonomie

studie van de onderlinge verwantschap van organismen, op grond waarvan de vlinders een zogenoemde orde vormen; deze orde wordt verder onderverdeeld in achtereenvolgens families (Nocuidae), onderfamilies (Noctuinae), geslachten (Agrotis) en soorten (A. segetum); soms worden soorten nog weer onderverdeeld in ondersoorten
Gevonden op http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php?id=276

Taxonomie

Een classificatieschema waarbij onderdelen van een aandachtsgebied, een wetenschap, zijn gegroepeerd op onderwerpniveau. Deze onderdelen kunnen vervolgens weer in een hiërarchische structuur worden weergegeven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Taxonomie

Een taxonomie definieert objectklassen en de onderlinge relaties.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Taxonomie

Een taxonomie is een structuur die het mogelijk maakt om content over personen, organisaties, gebeurtenissen en dingen te clusteren in (hiërarchische) groepen zodat ze gemakkelijk te identificeren, te bestuderen en terug te vinden zijn.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.