Zoek op

Geestelijkheid

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Geestelijkheid``] De militaire geestelijkheid is in de verschillende legers op zeer verschillende wijze georganiseerd; in vredestijd heeft elk garnizoen een afzonderlijke aangestelde militaire geestelijke (garnizoenspredikant) of een burgerlijke kerkedienaar wordt met zijne dienstbezigheden belast. Naar...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0008.htm

Geestelijkheid

Paus, bisschoppen en priesters. De geestelijke macht is de macht van de kerk over de gelovigen. Deze macht gaat over geloofszaken.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10593
Geen exacte overeenkomst gevonden.